Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Bir Ay Uzatıldı

30.06.2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de 2706 Sayılı ve 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına göre kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamalarının süreleri bir ay uzatıldı.

2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Covid-19 zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, kısa çalışma ödeneği süresi;

  • kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.07.2020 tarihinden,
  • kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için kısa çalışma bitiş tarihinden itibaren

bir ay uzatıldı.

2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi kapsamında, ücretsiz izin uygulaması ve her türlü iş sözleşmesinin -Madde 25/1(II)’de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında- fesih yasağı süreleri 17.07.2020 tarihinden itibaren bir ay uzatıldı.

2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.