Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamalarının Süreleri 2 Ay Uzatıldı

27.10.2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 ve 3135 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına göre kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamalarının süreleri 2 ay uzatıldı.

3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Covid-19 zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, kısa çalışma ödeneği süresi;

  • kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.11.2020 tarihinden,
  • kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için kısa çalışma bitiş tarihinden itibaren

iki ay uzatıldı.

3135 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi kapsamında, ücretsiz izin uygulaması ve her türlü iş sözleşmesindeki -Madde 25/1(II)’de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında- fesih yasağına dair süreler 17.11.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

3135 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı