Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi Uzatıldı

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 ve 3317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneğine başvuru süresi 31.01.2021 tarihine kadar, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre, şartları sağlamaları halinde;

  • 12.2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerleri ve
  • 12.2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğine başvuran ve ödenekten faydalanan çalışanlarını artırmak isteyen işyerleri

31.01.2021 tarihine kadar E-devlet üzerinden İŞKUR’a başvuruda bulunabilir.  Bu durumda, kısa çalışma dönemi ileriye dönük olarak 01.01.2021 tarihinden itibaren başlatılabilir. Ayrıca, kısa çalışma uygulaması kapsamında yapılan ödemeler, çalışanların işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için,

  • Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle işyerinde çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az 4 hafta süreyle faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulması,
  • Ödenekten faydalandırılan çalışanın kısa çalışmaya başlama tarihinden önceki son üç yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş ve kısa çalışma tarihinden önceki son 60 gün bir iş sözleşmesine tabi olarak çalışmış olması,
  • İşverenin kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/1,II bendinde yer alan sebepler (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) hariç olmak kaydıyla, işçi çıkarmaması gerekir.

Hâlihazırda kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerleri, yeni bir başvuruya gerek olmaksızın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder. Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi;

  • kısa çalışma uygulaması sona eren işyerleri için 01.01.2021 tarihinden,
  • kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için kısa çalışma bitiş tarihinden

sonra başlamak üzere 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldı.

3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

3317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı