Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun COVID-19 ile Mücadelede Konum Verisinin İşlenmesi ve Kişilerin Hareketliliklerinin İzlenmesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Sağlık Bakanlığı önderliğindeki Pandemi İzolasyon Takip Projesi’nin uygulamaya geçtiğine dair duyuruyu takiben Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 09.04.2020 tarihinde COVID-19 ile Mücadelede Konum Verisinin İşlenmesi ve Kişilerin Hareketliliklerinin İzlenmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler başlıklı bir kamuoyu duyurusu (“Duyuru”) paylaştı.

Duyuru’da özetle, salgın hastalık gibi kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla i) salgın hastalık teşhisi konmuş kişilerin bulaşıcılığının sürdüğü dönemde izolasyonlarının temin edilmesine, ii) genel nüfusun konum verilerinin işlenmesi suretiyle kalabalık alanların tespit edilmesine ve iii)  bu kapsamda önlemler geliştirilmesine yönelik yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 28’de sayılan Kanun’un uygulanmayacağı istisna hallerden “... millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini sağlamaya yönelik yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler” kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Bir başka deyişle, hastalığın yayılımını engellemek amacıyla konum verisinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlenmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte Duyuru’da; kişilerin konum verilerinin sağlık durumlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle işlenmesi nedeniyle, söz konusu verilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi halinde ilgili kişiler bakımından ciddi zararlar ortaya çıkabileceği gözetilerek, ilgili kurum ve kuruluşların kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alması ve bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz konusu kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi gerektiği vurgulanır.

Duyurunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.