Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletildi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Mart 2020 tarihinde internet sitesinden yayımlanan duyuru ile Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle kredi kartıyla ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla İnteraktif Vergi Dairesi’nden ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildi. 

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen vergi türlerinden kaynaklanan ve 50.000 TL’ye kadar olan borçlar da kredi kartı ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilir:

 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Zirai Kazanç Gelir Vergisi
 • Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)
 • Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisi Stopajı
 • Basit Usulde Ticari Kazanç
 • Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
 • Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (KDV4)
 • Gelir Geçici Vergi
 • Kurum Geçici Vergi
 • Diğer Ücretler
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı

İlgili Duyuru’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.