Kurumlar Vergisi Beyan Süresinin Uzatılması

17 Nisan 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan VUK-127/2020-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri – 127 (“Sirküler”) kapsamında Kurumlar Vergisi beyanname sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sirküler uyarınca, 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 günü sonuna kadar uzatıldı.

İlgili Sirküler’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.