Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

16.04.2020 tarihli 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 24. Madde eklendi. Bu maddeye göre; ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ücretinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona eren ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar, yaşlılık aylığı almamak kaydıyla nakdi ücret desteğinden yararlanabilecektir.

22.04.2020 tarihinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) internet sitesinde Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar’ı (“Usul ve Esaslar”) yayımladı. Bu Usul ve Esaslar, ücret desteğine ilişkin başvuru esasları, hak kazanma şartları ve ödemeye dair hükümlere açıklık getirir. Buna göre;

  • Ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi internet adresinden işverenlerce yapılır. Bildirimde; işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısı, işçinin T.C. kimlik numarası, IBAN numarası ve cep telefonu bilgileri yer alır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için de ayrı düzenlemeler öngörülür.
  • İşsizlik ödeneğine başvuran fakat bu ödeneğe hak kazanamayanların nakdi ücret desteği ödemeleri Türkiye İş Kurumu (“İŞKUR”) tarafından re’sen gerçekleştirilir. Bu işçilerin ayrıca başvuru yapmaları gerekmez.
  • 15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona eren işçilerden işsizlik ödeneğine başvurmayanların nakdi ücret desteği ödemeleri ise https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir.
  • Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme, günlük 39,24 TL ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül eder. Bu ödemeden damga vergisi haricinde herhangi bir kesinti yapılmaz.
  • Çalışanlar, ücretsiz izne ayrıldıkları ya da işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. Usul ve Esaslar kapsamında ayrıca, nakdi ücret desteğinden yararlananların genel sağlık sigortalısı sayılacağı ve primlerin İŞKUR tarafından SGK’ya aktarılacağı belirtilir.

Nakdi ücret desteğine ilişkin iş ve işlemler SGK ve İŞKUR iş birliğinde yürütülür. İşveren bildirimleri aylık olarak SGK’ya yapar, SGK ilgili bildirimleri İŞKUR’a iletir ve İŞKUR ödemeyi gerçekleştirir.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz.