Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Covid-19 Hastalığı Hakkında Yayımladığı Genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu, Covid-19 virüsünden kaynaklanan hastalık hakkında 07.05.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı bir Genelge (“Genelge”) yayımladı.

Genelge’de, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15. maddesine atıf yapılarak hastalık halinin, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğe neden olan rahatsızlıklar olduğuna değinilir. Ayrıca Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alınarak salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına başvuran sigortalılar hakkında “iş kazası” veya “meslek hastalığı” provizyonu değil, “hastalık” kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilir.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Genelge’ye buradan ulaşabilirsiniz.