T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Madencilik Sektörüne İlişkin Alınan Tedbirler

T.C. Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanlığı 21.04.2020 tarihli kamuoyu duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) ile COVID-19 salgını nedeniyle madencilik sektörüne yönelik aldığı tedbirleri açıkladı.

Bu kapsamda, madencilerin Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları ertelenerek 30.09.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Devlet hakkı ve ruhsat bedellerinin ödeme süreleri 28.12.2020 tarihine kadar ertelendi.

Elazığ ve Malatya illerinde 24.01.2020 tarihinde meydana gelen depremden bu iller kapsamında doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri ve rödovansçıların vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları 30.09.2020 tarihine kadar uzatıldı. Buna ek olarak, bu kişilerin yapmaları gereken devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemeleri de 28.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Kamuoyu Duyurusu’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.