Ticaret Bakanlığı’ndan Kar Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettiği 31 Mart 2020 tarihli yazıya istinaden Türkiye’deki birçok ticaret odası 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren internet sitelerinde kar payı dağıtımına ilişkin bir duyuru (“Duyuru”) yayımladı.

Duyuru’da Bakanlık’ın COVID-19 nedeniyle sermaye şirketlerin özkaynaklarının korunmasının önemine işaret ettiği belirtilir. Duyuru’ya göre Bakanlık, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in madde 13/5 fıkrasına dayanarak, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, 2019 yılına ilişkin yapılacak olağan genel kurul toplantılarında görüşülecek nakit kar payı dağıtım kararlarında (i) geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmemesi, (ii) dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının çeyreğini aşmaması ve (iii) yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi gerektiğini belirtir.