Türk Patent ve Marka Kurumu “Sınai Mülkiyet Başvurularıyla İlgili İşlem Sürelerine İlişkin Bilgilendirme” Yayımladı

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT” veya “Kurum”), 8 Nisan 2020 tarihinde, “Sınai Mülkiyet Başvurularıyla İlgili İşlem Sürelerine İlişkin Bilgilendirme” (“Bilgilendirme”) yayımladı.

TÜRKPATENT 26 Mart 2020 tarihinde yayımlanan 7226 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesiyle zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler ve hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin 13 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulduğunu ve bu düzenlemenin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen süreleri de kapsadığını belirtti.

Bu doğrultuda TÜRKPATENT sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli işlemlerin aşağıdaki şekilde uygulanacağını açıkladı:

  • Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 12 Mart 2020 veya daha önceki bir tarih olan işlemlerin son işlem tarihi değişmez.
  • Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 13 – 27 Mart 2020 arasında olan işlemlerin gerçekleştirilebileceği son tarih 15 Mayıs 2020’dir.
  • Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 28 Mart – 30 Nisan 2020 arasında olan işlemlerde işlemin gerçekleştirilmesi için 13 Mart 2020 tarihi itibariyle kalan süre, 1 Mayıs 2020 tarihine ilave edilir.
  • Kurum tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart 2020’den önce, bitiş tarihi 1 Mayıs 2020 ve sonraki bir tarih olan işlemler için Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihine 49 gün ilave edilir.
  • Kurum tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında olan işlemler için Kurum tarafından verilen süre, 1 Mayıs 2020 tarihinde başlar.

İlgili Bilgilendirme’ye buradan ulaşabilirsiniz.