Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

Uzaktan çalışma ile yapılamayacak işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını düzenleyen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uzaktan çalışma, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisini ifade eder.

Yönetmelik’te, uzaktan çalışma sistemine dair aşağıda yer alan konulara ilişkin düzenlemelere yer verildi:

  • Sözleşmenin şekil ve içeriği
  • Çalışma mekânı ve çalışma için gerekli malzeme ile iş araçlarının temini
  • Çalışma süresinin belirlenmesi
  • Üretim maliyetlerinin karşılanması
  • İletişim
  • Verilerin korunması
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
  • Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler
  • Uzaktan çalışmaya geçiş şartları

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.