VERBİS’e Kayıt Süreleri Covid-19 Nedeniyle Yeniden Uzatıldı


Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı (“Karar”) ile Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen sürelerin Covid-19 salgını nedeniyle uzatılmasına karar verdi.
Karar uyarınca;
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumlularının VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine kadar,
  • Yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine kadar,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olsa dahi ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları için belirlenen son tarih 31.03.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar ve
  • Kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları için belirlenen son tarih 31.03.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.
Karar’ın açıklandığı duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.