Vergi Uygulamaları Açısından Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükelleflere İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı 

24 Mart 2020 tarih ve mükerrer 31078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) kapsamında, vergi uygulamaları açısından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılacak mükelleflere ilişkin açıklamalar yapıldı.

VUK Kapsamında ve Vergi Uygulamaları Açısından Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler

VUK kapsamında ve vergi uygulamaları açısından, 1 Nisan 2020 ilâ 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönem için mücbir sebep kapsamına alınan mükellefler, Tebliğ ile aşağıdaki kategoriler altında tespit edilir.

a) Gelir Vergisi Mükellefleri

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler kapsamdadır.

b) Salgından Doğrudan Etkilenen Mükellefler

Salgından doğrudan etkilenen ve VUK kapsamında, vergi uygulamaları açısından mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin faaliyet konuları Tebliğ kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenir:

 • Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri
 • Demir Çelik ve Motor Sanayii
 • Otomotiv
 • Lojistik-Ulaşım
 • Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri
 • Konaklama
 • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
 • Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri
 • Etkinlik ve Organizasyon
 • Sağlık Hizmetleri
 • Mobilya İmalatı
 • Madencilik ve Taş Ocakçılığı
 • Araç Kiralama
 • Basılı Yayın ve Matbaacılık
 • Bina İnşaat Hizmetleri
 • Endüstriyel Mutfak İmalatı
c) Faaliyeti Geçici Bir Süre Durdurulan Mükellefler

Bu kategorideki ve vergi mevzuatı açısından mücbir sebep kapsamında olduğu kabul edilen mükellefler, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun, düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerleri şeklinde örneklendirilebilir.

Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

Yukarıda belirlenen 3 grup vergi mükellefi için (i) muhtasar beyannameler, (ii) Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinin verilmesi süreleri, (iii) Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme tarihleri, (iv) elektronik defter beratlarının yüklenme sürelerinde ve anılan beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinde, ilgili belgelerin ilişkili olduğu döneme göre farklı uzatım tarihleri öngörülür.

65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Bulunan Vatandaşlar

Bu kategoriye giren mükellefler ile meslek mensupları, 22 Mart 2020 ilâ sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih arasındaki dönem için, VUK hükümlerine istinaden ve vergi uygulamalarına ilişkin olarak mücbir sebep kapsamına alınır.

Bu döneme ilişkin verecekleri beyannameler ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresi, sokağa çıkma yasağının kalktığı tarihi izleyen 15. günün sonuna kadar uzatılır.

İlgili Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.