Rusya, BDT ve Orta Asya Masası

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Orta Asya Masası, Erdem & Erdem ortaklarından Av. Alper Uzun tarafından yönetilir. Erdem & Erdem; Rusya, BDT ve Orta Asya pazarıyla ilgili işlemler, uyuşmazlıklar ve sair konular da dahil olmak üzere müvekkillerine geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti sunar.

Rusya, BDT ve Orta Asya Masası; gayrimenkul, perakende, inşaat, enerji, madencilik, petrol ve doğalgaz, ağır sanayi (petrokimya, kimyasallar) ve stratejik mega-altyapı özelleştirmeleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösterir. Ekibimiz müvekkillerine, uluslararası sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi, gümrük kanunuyla ilgili yaşanan sorunlar, sanayi ve fikri mülkiyetin korunması, Rusya Federasyonu ve BDT ülkelerine doğrudan ve dolaylı yabancı yatırım konularında danışmanlık hizmeti sunar.

Sunduğu birçok fırsatla Rusya pazarının, Türk girişimciler ve yatırımcılar için en ilgi çekici pazarlardan biri olduğu aşikardır. İlgili masamız, Rusya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerine profesyonel hukuk hizmeti sunduğu gibi Rus yatırımcılara da Türkiye'deki iş fırsatlarını keşfetmeleri açısından aktif olarak destek verir.