Avrupa Komisyonu Cadbury’nin Kraft Foods Tarafından Devralınmasına İzin Verdi

Ocak 2010

Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık merkezli Cadbury PLC’nin (bundan böyle “Cadbury” olarak anılacaktır) Birleşik Devletler merkezli Kraft Foods Inc. (bundan böyle “Kraft” olarak anılacaktır) tarafından devralınmasına, Cadbury’nin Polonya ve Romanya’daki çikolata şekerleme işlerinin elden çıkarılması şartı ile izin vermiştir.

Taraflar, İşlem ve Ön İnceleme

Kraft[1], dünya çapında bir yiyecek ve içecek şirketi olup, 150’nin üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir. Komisyon, Kraft’ın Avrupa Birliği içinde Birleşik Krallık ve İrlanda hariç üye ülkelerde[2] önemli bir pazar payına sahip olduğunun altını çizmektedir. Komisyon’a, Birleşik Krallık ve İrlanda’da tüketici tercihleri hâlâ geleneksel çikolata lehine güçlü olup, Kraft’ın markaları tüketici tercihleri ile uyuşmadığını belirtmektedir.

Cadbury[3] de dünya çapında bir çikolata ve şeker üreticisi ve satıcısı olup, 60’ın üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir. Kraft’ın aksine Cadbury[4], geleneksel markaları ile Birleşik Krallık ve İrlanda’da pazar lideri konumundadır.

Kraft, 9 Kasım 2009 tarihli bir ihale neticesinde Cadbury’nin kontrolünü devralmıştır. Komisyon kendisine yapılan izin başvurusu üzerine yaptığı ön inceleme neticesinde bildirim konusu devralmanın 139/2004 sayılı Tüzük[5] kapsamına girdiğini tespit etmiştir.

İlgili Pazar

İşlem taraflarının faaliyet alanlarını dikkate alan Komisyon, ilgili ürün pazarını çikolata üretim ve satış pazarı olarak tespit etmiştir.
Komisyon, coğrafi pazarı Avrupa Birliği olarak belirlemiş olup, Birleşik Krallık ve İrlanda’daki tüketici tercihlerini de dikkate alarak bu pazarın “Birleşik Krallık ve İrlanda” ile “Birleşik Krallık ve İrlanda hariç Avrupa Birliği” pazarları olmak üzere iki ayrı pazara ayırması gerektiğini ifade etmiştir.

Komisyon Soruşturması

Komisyon, Cadbury’nin Birleşik Krallık ve İrlanda’da önemli bir pazar payına sahip olmasına karşın, aynı coğrafi pazarda Kraft’ın önemsiz, çok küçük bir pazar payına sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu bilgiler ışığında Komisyon, işlemin Birleşik Krallık ve İrlanda pazarlarında hâkim durumun güçlendirilmesine neden olmayacağına ve hiçbir rekabet endişesi yaratmayacağı kanaatine varmıştır. Birleşik Krallık ve İrlanda hariç Avrupa Birliği pazarına gelince, Komisyon işlemin, anılan pazar içerisinde her iki tarafın da oldukça yüksek pazar paylarına sahip olduğu Polonya ve Romanya’da çikolata üretim ve satış pazarlarında hâkim durum yaratacağını ifade etmiştir[6].

İşlem Taraflarının Sunduğu Taahhütler

Taraflar, ilgili pazarlardaki rekabet endişelerini çözümlemek için aşağıdaki taahhütleri vermeyi teklif etmişlerdir:

  • Cadbury’nin Wedel markası ile yürütülen Polonya’daki çikolata şekerleme işinin elden çıkarılması ve
  • Cadbury’nin Romanya’daki çikolata şekerleme işinin elden çıkarılması.

Tarafların bu taahhütleri sunmaktaki amaçları anılan ilgili pazarlardaki pazar paylarının artmasını engellemektir[7].

Sonuç

Komisyon, Polonya ve Romanya pazarlarına ilişkin olarak taraflarca önerilen taahhütleri inceledikten sonra, devralma işleminin Avrupa Ekonomik Alanında veya önemli bir bölümünde etkin rekabeti belirgin bir şekilde engellemeyeceğine karar vermiştir.


[1] Kraft’ın iş faaliyeti paketlenmiş yiyecek ve içeçek üretimi ve satışı ve özellikle çikolata şekerleme dahil olmak üzere, atıştırmalıklar, içecekler, süt ürünleri, peynir, hazır ve çabuk yemeklerdir.
[2] Özellikle asıl çikolata markası Milka, Côte d’Or ve Toblerone ile.
[3] Cadbury’nin iş faaliyeti çikolata, şeker şekerleme ve sakız üretimi ve satışıdır.
[4] Özellikle Dairy Milk markası ile. Cadbury, Fransa, Polonya, Romanya ve Portekiz^de de daha önce devraldığı yerel markalar vasıtasıyla faaliyet göstermektedir.
[5] Yoğunlaşma ön bildirimi, Dava COMP/M.5644 — Kraft Foods/Cadbury, 2009/C 272/12.
[6] Komisyon Duyurusuna göre, taahhütlerin Rekabet endişelerini tamamen ortadan kaldırması ve her açıdan etkin ve anlaşılır olması gerekmektedir. Bkz. Komisyon’un 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü ve 802/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü Çerçevesinde Kabul Edilebilir Sayılan Taahhütlere İlişkin 2008/C-267/01 sayılı ve 22 Ekim 2008 tarihli Duyurusu (bundan böyle Duyuru” olarak anılacaktır.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:267:0001:0027:EN:PDF)
[7] Bkz. Duyuru.