Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2014

Ağustos 2014

Milletlerarası Anlaşmalar

 • 05.03.2014 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması hakkında 23.06.2014 tarihli ve 2014/6545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.07.2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 16.05.2014 tarihinde Zagreb’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması hakkında 30.06.2014 tarihli ve 2014/6562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.07.2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 30.05.2014 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonunun Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Hibe Anlaşması (Enerji Sektörü Programı- Faz 1 Projesi)’nın Onaylanması Hakkında 21.07.2014 tarihli ve 2014/6664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 07.08.2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ile Bu Sözleşme’nin 1988 Protokolü’ne Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Kararları ile Getirilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında 09.07.2014 tarihli ve 2014/6604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08.08.2014 tarihli ve 29082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 10.10.2010 tarihinde Strazburg’da imzalanan Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin İlişik Çekinceler ve Beyanlar ile Birlikte Onaylanması Hakkındaki 08.07.2014 tarihli ve 2014/6656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.08.2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • İthalat Rejimi Kararına Ek 21.07.2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.08.2014 tarihli ve 29076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar 10.08.2014 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 30.06.2014 tarihli ve 2014/6588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06.08.2014 tarihli ve 29080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu karar 19.06.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 21.07.2014 tarihli ve 2014/6706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.08.2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı

 • İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi Kurulması ile İlgili 25.07.2014 tarihli ve 2014/2 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun Kararı 16.08.2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Mevzuat

İçtihat

 • Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 17.07.2014 tarihli ve 2014/2 sayılı Yargıtay Daireleri’nin işbölümü genel esas ve ilkelerini düzenleyen kararı 20.07.2014 tarihli ve 29066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Rekabet Hukuku

 • Kurul, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ile başbayileri arasında imzalanması planlanan “Bayilik Sözleşmesi”ne 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyeti, bununla birlikte koşullu bireysel muafiyet tanıdı. (14-29/612-265; 20.8.2014)
 • Kurul, Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi ile İmtaş Ecza Deposu ve Gereçleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Aksel Ecza Deposu Ticaret A.Ş. ve Sistem Araç ve Gereçleri Ecza Deposu Ticaret Paz. Ltd. Şti. arasında yapılacak “İhale Satış Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanıdı. (14-29/591-257; 20.8.2014)
 • Kurul, Türk Hava Yolları A.O., VK Holding A.Ş. ve Maslak Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, Vergi İade Aracılık A.Ş. unvanlı ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (20.08.2014)
 • Kurul, Güneşevi Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin tüm hisselerinin Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.( 14-29/598-BD; 20.08.2014)
 • Kurul, TTNET A.Ş. ile FON Wireless Limited arasında imzalanan Ortak Hizmet Sözleşmesi’ne koşullu bireysel muafiyet tanıdı. (14-28/558-241; 13.8.2014)
 • Kurul, Resvel Enerji Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (13.08.2014)
 • Kurul, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile ING Bank A.Ş. arasında akdedilen “Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi”ne muafiyet tanındı. (14-26/524-232; 07.8.2014)
 • Kurul, PLT İnşaat Gayrimenkul Yatırım Turizm Ticaret A.Ş. tarafından yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda bulunan Eston İnşaat Yatırım A.Ş.’nin tüm hisselerinin ve kontrolünün devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (14-26/549-237; 07.8.2014)
 • Kurul, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan şans oyunlarının on yıl süre ile lisans verilmesi suretiyle bir bütün olarak özelleştirilmesi kapsamında, bahse konu lisans haklarının devri işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. (14-26/548-236; 07.8.2014)
 • Kurul, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Derince Limanı’nın; işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Yılport Holding A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. (14-26/527-233; 07.8.2014)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Compania Sud Americana de Vapores S.A. ve Hapag-Llyod AG’nin konteyner taşımacılığı faaliyetlerinin birleştirilmesi işlemine izin verdi. (14-28/571-250 ; 13.8.2014)
 • Kurul, Covidien plc’nin tam kontrolünün Medtronic, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-28/570-249; 13.8.2014)
 • Kurul, Alcoa Inc ve iştiraki Alcoa IHL tarafından Firth Rixson Limited’in sahibi FR Acquisition Corporation (US), Inc. ve FR Acquisitions Corporation (Europe) Limited’in tüm hisselerinin FR Acquisition Finance Subco (Luxembourg), S.à.r.l.’den devralınması işlemine izin verdi. (14-28/561-242; 13.8.2014)
 • Kurul, Indesit Company S.p.A.’nın tam kontrolünün Whirlpool Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-28/557-240; 13.8.2014)
 • Kurul, Travelex Holdings Limited’in tüm hisselerinin BRS Ventures & Holdings Limited tarafından iştiraki UTX Holdings Limited aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (14-26/523-231;07.8.2014)
 • Kurul, Rolls-Royce Holdings plc ve Daimler AG ortak kontrolünde bulunan Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH’nin tam kontrolünün Rolls-Royce Holdings plc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-26/521-230; 07.8.2014)
 • Kurul, STP Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin %70 oranında hissesinin Infinity Invest Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-26/518-229; 07.8.2014 )
 • Kurul, Noble Agri Limited’in %51 oranında hissesinin Cofco Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-26/517-228; 07.8.2014)
 • Kurul, Tekstil Bankası A.Ş.’nin %75,50 oranında hissesinin, Industrial and Commercial Bank of China Limited tarafından GSD Holding A.Ş.’den devralınması işlemine izin verdi. (14-29/593-259; 20.08.2014)
 • Kurul, Wild Flavors GmbH ve Wild Dairy Ingredients GmbH’nin kontrolünün Archer-Daniels-Midland Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-29/589-256; 20.08.2014)

Enerji