Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016

Ağustos 2016

Milletlerarası Andlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6726 sayılı Kanun 28.07.2016 tarihli ve 29784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6725 sayılı Kanun 28.07.2016 tarihli ve 29784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 04.07.2016 tarihli ve 2016/9045 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 04.07.2016 tarihli ve 2016/9037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.08.2016 tarihli ve 29794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 06.06.2016 tarihli ve 2016/8982 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 10.08.2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10.08.2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Anayasanın 120’nci Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendine Göre, Ülke Genelinde 21.07.2016 Perşembe Günü Saat 01.00’dan İtibaren Doksan Gün Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21.07.2016 tarihli ve 29777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair 21.07.2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı 22.07.2016 tarihli ve 29778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6723 sayılı Kanun 23.07.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:371) 24.07.2016 tarihli ve 29780 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 25.07.2016 tarihli ve KHK/669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 31.07.2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.08.2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.08.2016 tarihli ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında 18.07.2016 tarihli ve 2016/9073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.08.2016 tarihli ve 29789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6728 sayılı Kanun 09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 04.08.2016 tarihli ve 2016/9096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 11.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rheinmetall International Holding AG ve Etika Strategi SDN BHD tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (18.08.2016,16-28/481-215)
 • Kurul, Adoçim Marmara Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş.’nin Cem SAK, Yusuf TOP, Başer Maden San. ve Tic. A.Ş. ve Ado Madencilik Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olan belli oranda hissesinin Salentijn Properties 1 B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.08.2016, 16-28/479-214)
 • Kurul, Campus Holding S.A.R.L’nin tamamını elinde bulundurduğu Lacivert Eğitim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin Bahçeşehir Okulları A.Ş ve hissedarları Enver YÜCEL ile Hüseyin YÜCEL tarafından devralınması yoluyla Bahçeşehir Okulları A.Ş.’nin ortak kontrolden tek kontrole geçmesi işlemine izin verdi. (18.08.2016, 16-28/473-212)
 • Kurul, Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin kontrolünde bulunan Citypet Petrolcülük A.Ş.'nin bir kısım hissesinin BBE Enerji ve Petrol Ltd. Şti. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.08.2016, 16-28/471-210)
 • Kurul, Tenke Fungurume Mining S.A.R.L’ın tek kontrolünün China Molybdenum Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.08.2016, 16-28/470-209)
 • Kurul, Scholz Holding GmbH’nin kontrolünün Chiho-Tiande Group Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.08.2016, 16-27/459-208)
 • Kurul, China National Agrochemical Corporation (CNAC) tarafından Syngenta AG’nin halka açık nama yazılı paylarının tamamının ve Syngenta’nın yediemin sıfatıyla hareket eden New York Melon Bankası tarafından çıkarılmış tüm Amerikan Emanet Paylarının devralınması işlemine izin verdi. (10.08.2016, 16-27/459-207)
 • Kurul, IMS Health Holdings, Inc. ve Quintiles Transnational Holdings Inc.’nin birleşmesi işlemine izin verdi. (10.08.2016, 16-27/460-206)
 • Kurul, FMC Technologies, Inc. ile Technip S.A. arasındaki birleşme işlemine izin verdi. (10.08.2016, 16-27/459-205)
 • Kurul, Türkiye Bankalar Birliği’nin yabancı para çek takas uygulamasına ilişkin olarak takas komisyon ücretinin, işlem bazında 15 TL olarak uygulanmasının tavsiye edilmesine yönelik Yönetim Kurulu Kararı’nın 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğuna, - Yabancı para çek ile ödemelerin gerçekleştirildiği hizmet pazarının kendine özgü koşulları nedeniyle, bildirime konu Yönetim Kurulu Kararına, hesaplamalarda, bankaların yabancı para çek işlemlerinin büyüklüğünü dikkate alan ağırlıklandırılmış ortalama yönteminin kullanılması halinde 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında muafiyet tanınmasına,- Muafiyet süresinin, yukarıda yer verilen koşulun yerine getirildiğinin 30 gün içinde tevsik edilmesinden itibaren 2 yıl olarak belirlenmesine karar verdi. (11.08.2016, 16-26/441-199)
 • Kurul, Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bir kısım hissesinin Magnesia S.A.R.L tarafından devralınması suretiyle ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (04.08.2016, 16-26/449-204)
 • Kurul, Solventaş Teknik Depolama A.Ş.’nin kontrolünün Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.08.2016, 16-26/447-203)
 • Kurul, Tedrive Steering Systems GmbH ve iştiraklerinin, Knorr-Bremse AG ile Robert Bosch GmbH'nin ortak kontrolünde bulunan Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.08.2016,16-26/446-202)
 • Kurul, Mitsubishi Motors Corp.’un belli orandaki hissesinin ve tek kontrolünün Nissan Motor Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.08.2016,16-26/446-202)
 • Kurul, Onex Corporation’ın WireCo World Group Inc.’in çoğunluk hisselerini devralması ve işlem sonucunda, Onex Corporation ve Paine&Partners LLC tarafından WireCo World Group Inc. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (04.08.2016, 16-26/439-197)
 • Kurul, OTS İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin hisse devri yoluyla Onur ÖZ ve H. Brunner GmbH’nin ortak kontrolünden H. Brunner GmbH’nin tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (04.08.2016, 16-26/438-196)
 • Kurul, Digitouch Dijital Pazarlama ve Medya A.Ş.’nin tam kontrolünün Publicis Groupe Holdings B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.08.2016, 16-26/437-195)
 • Kurul, HMF Asansör ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin belli oranının Hyundai Elevator Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.08.2016, 16-26/435-193)
 • Kurul, National Bank of Greece S.A’ nın %100 iştiraki olan NBGI PE tarafından yönetilen 11 limited ortaklığın her birindeki National Bank of Greece S.A. veya bir bağlı şirketine ait ortaklık hisseleri üzerindeki ortak kontrolün, Goldman Sachs Asset Management, L.P ve Deutsche Altemative Asset Management tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.07.2016, 16-25/422-190)
 • Kurul, Semt Marketçilik Lojistik İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından “Çağrı Semt” markası altında işletilmekte olan işletmelerin kiracılık haklarının ve bazı demirbaşlarının Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin işleme izin verdi. (27.07.2016, 16-25/421-189)
 • Kurul, Acron Bilişim A.Ş.’nin belli orandaki hissesinin EOH International Proprietary Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.07.2016, 16-25/419-188)
 • Kurul, IHI Corporation ile JFE Engineering Corporation iştiraki olan Japan Tunnel Systems Corporation ve Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. iştiraki olan Mitsubishi Heavy Industries Mechatronics Systems, Ltd. tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (27.07.2016, 16-25/418-187)
 • Kurul, Reichhold Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli orandaki paylarının, Volantis Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yakut İŞÇİMENLER ve Kutiş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.07.2016, 16-25/417-186)

Enerji

 • Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları”nın kabulüne ilişkin 14.07.2016 tarihli ve 6389 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kararı 22.07.2016 tarihli ve 29778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 30.07.2016 tarihli ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 30.07.2016 tarihli ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.08.2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararları

 • Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 22.07.216 tarih ve 6947 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı 23.07.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.