Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2015

Aralık 2015

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına 1 No’lu Ek ile Notaların Onaylanması Hakkında 26.10.2015 tarihli 2015/8206 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 22.11.2015 tarihli ve 29540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ‘Çevre’ Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 09.11.2015 tarihli 2015/8211 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 22.11.2015 tarihli ve 29540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programı’na Ait Ekli Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 14.12.2015 tarihli 2015/8301 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 19.12.2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Bölgesel Rekabet Edilebilirlik” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 14.12.2015 tarihli 2015/8303 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 19.12.2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Ulaştırma” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 14.12.2015 tarihli 2015/8304 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 19.12.2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ve İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 14.12.2015 tarihli 2015/8311 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20.12.2015 tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Bölgesel Rekabet Edebilirlik” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ve İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 14.12.2015 tarihli 2015/8313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20.12.2015 tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Çevre” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ve İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 14.12.2015 tarihli 2015/8314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20.12.2015 tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 14.12.2015 tarihli 2015/8310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.12.2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin 07.12.2015 tarihli 2015/8284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.12.2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.11.2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.11.2015 tarihli ve 29543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.11.2015 tarihli ve 29543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.11.2015 tarihli ve 29543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.11.2015 tarihli ve 29544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.11.2015 tarihli ve 29544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.11.2015 tarihli ve 29544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.11.2015 tarihli ve 29547 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 06.12.2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-45.2) 06.12.2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların Yönetimi ile İlgili 2015/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 08.12.2015 tarihli ve 29556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 138) 10.12.2015 tarihli ve 29558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2015/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 15.12.2015 tarihli ve 29564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 17.12.2015 tarihli ve 29565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 17.12.2015 tarihli ve 29565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 17.12.2015 tarihli ve 29565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 20.12.2015 tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 20.12.2015 tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ile ihrakiye teslim/dağıtım kuruluşları arasında tip sözleşme olarak uygulanmakta olan 2015 yılı Jet A-1 Satış Uygulamaları’na menfi tespit belgesi verdi. (20.11.2015, 15-41/675-237)
 • Kurul, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. arasında 14 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan Medya Hakları Sözleşmesine 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartların tamamını karşılaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (20.11.2015, 15-41/678-240)
 • Kurul, Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. arasında imzalanan, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının okul sütü ihalelerine Türkiye’deki 81 il bakımından birlikte katılıma ilişkin “İş Ortaklığı Sözleşmesi”ne menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, bununla birlikte anılan sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (09.12.2015, 15-43/719-262)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Michelin Grubu’nun şirketlerinden olan Spika SAS ile Fives Grubu’nun holding şirketi olan Fives SA arasında ortak kontrole tabi, katmanlı imalat makinelerinin geliştirilmesi, satışı ve ilgili hizmetler alanında faaliyet gösterecek tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (20.11.2015, 15-41/673-235)
 • Kurul, Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün EWE Turkey Holding A.Ş.’nin belli oranda iştiraki olan EWE Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20.11.2015, 15-41/676-238)
 • Kurul, Allergan Plc’ye ait Allergan Jenerik İşi’nin, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20.11.2015, 15-41/679-241)
 • Kurul, Tekfen Holding A.Ş. ve Amstar Global Partners Ltd.’nin eşit sermayedar olarak katılacakları bir ya da birden fazla anonim şirketin kurulması ve bu şekilde ortak girişim oluşturulmasına izin verdi. (20.11.2015, 15-41/681-242)
 • Kurul, Prima Energy Trading LLC.’nin Promak Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki belli oranda hissesinin ve dolayısıyla Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Avrasya Gaz A.Ş.’deki anılan teşebbüse ait hisselerin kontrolünün Akpol İnşaat Mühendislik Proje ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/687-244)
 • Kurul, Eczacıbaşı Grubu ile Baxter Grubu tarafından ortak kontrol edilen Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye ait “Biyoteknolojik Ürünler Varlıkları”nın Eczacıbaşı Baxalta Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/695-249)
 • Kurul, Eczacıbaşı Grubu ile Baxter Grubu tarafından ortak kontrol edilen Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye ait “Hastane Ürünleri Varlıkları”nın EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.’nin tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/696-250)
 • Kurul, Aventis Inc. ve Google Life Sciences LLC tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/697-251)
 • Kurul, Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.’nin, Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin, Yalova Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin, Atkasan Atık Değerlendirme San. ve Tic. A.Ş.’nin ve Ova Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin çeşitli oranlarda hisselerinin Cukurova Investments N.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/698-252)
 • Kurul, Linamar Corporation’ın Montupet S.A.’nın kontrolünü tek başına devralması işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/699-253)
 • Kurul, Amlin plc.’nin tam kontrolünün MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.’in tamamına sahip olduğu iştiraki Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/700-254)
 • Kurul, DSV A/S tarafından UTI Worldwide, Inc.’in tek kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/701-255)
 • Kurul, Titan Barrato NV ve Componenta Corporation tarafından sahip oldukları şirketleri ve malvarlıkları kullanılarak, sözleşmesel hakların, malvarlıklarının, hisselerin, müşteri sözleşme ve ilişkilerinin devri ve know-how aktarılması yoluyla demir-çelik döküm sektöründe faaliyet gösterecek bir üretim şirketi ile bir satış ve dağıtım şirketi olmak üzere iki ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/702-256)
 • Kurul, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Erciyas Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/703-257)
 • Kurul, TNT Express N.V.’nin %100 hissesinin Hollanda hukuku uyarınca yapılacak olan halka çağrı yoluyla FedEx Acquisition B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (02.12.2015, 15-42/713-259)
 • Kurul, Kuwait Petroleum Europoort B.V’nin ihraç edilen tüm sermayesinin Sandcape B.V. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (02.12.2015, 15-42/708-BD)
 • Kurul, Axpo International SA ile Demirören Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığında bulunan Demirören Axpo Enerji Toptan Ticaret Anonim Şirketi’nin belli oranda hissesinin Axpo International SA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.12.2015, 15-43/717-261)
 • Kurul, Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %100’ünün Trans-Atlantic Group DMCC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.12.2015, 15-43/726-263)
 • Kurul, Pet Gaz A.Ş.’ye ait tüplü LPG dağıtım faaliyetleri ile otogaz LPG dağıtım faaliyetlerine dair varlıkların belirli bir bölümünün ve ilgili bayilik sözleşmelerinin İpragaz A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.12.2015, 15-44/727-264)
 • Kurul, HS Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’nin hisse alımı suretiyle, halihazırda Gelişim ve Başarı Eğitim Yatırım ve Hizmetleri Ticaret A.Ş., Ümit KALKO ve Yusuf KALKO’nun ortak kontrolünde bulunan Mektebim Eğitim Kurumları Ticaret A.Ş.’de ortak kontrole sahip olması işlemine izin verdi. (16.12.2015, 15-44/741-268)
 • Kurul, Ali Acun Ilıcalı’nın Sekiz Medya Holding A.Ş.’deki hisselerinin bir kısmının, Sekiz Prodüksiyon ve Reklam A.Ş.’deki hisselerinin tamamının Doğuş Yayın Grubu A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (16.12.2015, 15-44/744-BD)

Özelleştirmeler

 • Kurul, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Karacaören 1 ve Karacaören 2 Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (02.12.2015, 15-42/689-246)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Tarifelerinde Esas Alınacak Verimlilik Paremetrelerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin 24.11.2015 ve 5885-1 sayılı tarihli Kararı (“Kurul Kararı”), 28.11.2015 tarihli ve 29546 sayılı Rezmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin 24.11.2015 tarihli ve 5885-7 Kurul Kararı, 28.11.2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın Geçici 2’inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 10.12.2015 tarihli ve 5910-4 sayılı Kurul Kararı 15.12.2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Dağıtım Şiketlerinin Hedef Kayıp Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin 26.11.2015 tarihli ve 5890 sayılı Kurul Kararı 29563 sayılı ve 15.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 19.12.2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere dair 17.12.2015 tarihli ve 5922 sayılı Kurul Kararı, 19.12.2015 sayılı ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapabilmesine ilişkin 17.12.2015 tarihli ve 5921-3 sayılı Kurul Kararı, 19.12.2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2016 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin 17.12.2015 tarihli ve 5932 sayılı Kurul Kararı, 19.12.2015 sayılı ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Petrol Piyasası Kanununun 27’inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi uyarınca 2016 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin 17.12.2015 tarihli ve 5931 sayılı Kurul Kararı, 19.12.2015 sayılı ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2016 yılı için uygulanacak olan katılma payı oranına ilişkin 17.12.2015 tarihli ve 5933 sayılı Kurul Kararı, 19.12.2015 sayılı ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2016 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin 17.12.2015 tarihli ve 5934 sayılı Kurul Kararı, 19.12.2015 sayılı ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Doğal Gaz Piyasasında 2016 yılı boyunca uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin 17.12.2015 tarihli ve 5920 sayılı Kurul Kararı, 19.12.2015 sayılı ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Doğal Gaz Piyasasında 2016 yılında uygulanacak katılma payına ilişkin 17.12.2015 tarihli ve 5928 sayılı Kurul Kararı, 19.12.2015 sayılı ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Doğal Gaz Piyasasında 2016 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin 17.12.2015 tarihli ve 5929 sayılı Kurul Kararı, 19.12.2015 sayılı ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Doğal Gaz Piyasasında 2016 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin 17.12.2015 tarihli ve 5930 sayılı Kurul Kararı, 19.12.2015 sayılı ve 29567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.