Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında 30.10.2017 tarihli 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.11.2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine-Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 30.10.2017 tarihli ve 2017/10959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29.11.2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan “2014 Yılı Türkiye Ülke Aksiyon Programına Ait Özel Koşulları İçeren Finansman Anlaşmasına Değişiklik”in Onaylanması Hakkında 30.10.2017 tarihli ve 2017/10968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29.11.2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 30.10.2017 tarihli ve 2017/10960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.11.2017 tarihli ve 30256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 30.10.2017 tarihli ve 2017/10966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.11.2017 tarihli ve 30256 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 16.10.2017 tarihli ve 2017/10976 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.11.2017 tarihli ve 30256 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında 11.09.2017 tarihli ve 2017/10836 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.12.2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında 22.09.2017 tarihli ve 2017/10848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.12.2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında 02.10.2017 tarihli ve 107/10900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ‘Ulaştırma’ Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 02.10.2017 tarihli ve 2017/10917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar 02.10.2017 tarihli ve 2017/10913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 02.10.2017 tarihli ve 2017/10914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı

 • Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2017 Yılı Programında Belirlenen Ekli 2017 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında 11.09.2017 tarihli ve 2017/10810 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.11.2017 tarihli ve 30248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 30.10.2017 tarihli ve 10944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.11.2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379) 24.11.2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.11.2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 26.11.2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 26.11.2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 26.11.2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ II-13.1.b 29.11.2017 tarihli 30255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar) 30.11.2017 tarihli ve 30256 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) 01.12.2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde (II-5.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-5.2.a) 01.12.2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB) 02.12.2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmeliğin çeşitli maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği 02.12.2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31.12.2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) 02.12.2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kanunun çeşitli maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmeliğin çeşitli maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299) 06.12.2017 tarihli ve 30262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.09.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 17) 07.12.2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 07.12.2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.12.2017 tarihli ve 30268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.12.2017 tarihli ve 30268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146) 14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) 14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, 1.1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.12.2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15.12.2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 43) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 74) 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486 ve 487) 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ 19.12.2017 tarihli ve 30275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin 4’üncü, 11’inci, 24’üncü ve 25’inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 01. 01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Allianz Sigorta A.Ş. ve FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. arasında imzalanan “çerçeve sözleşme”nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğuna, bununla birlikte söz konusu sözleşmeye, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (28.11.2017, 17-39/629-275)
 • Kurul, QNB Finansbank A.Ş. ile HSBC Bank A.Ş. arasında akdedilen Üye İşyeri Kullanım Programı Sözleşmesi’ne, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (14.12.2017, 17-41/651-289)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Ekofer Tekstil ve Parfümeri Sanayi Pazarlama A.Ş.’nin sermayesinin belli oranını temsil eden payların Intilux S.a.r.l vasıtasıyla Taxim Capital Partners I LP tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. ( 23.11.2017, 17-38/618-BD)
 • Kurul, Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin General Consumer Goods B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.11.2017, 17-38/614-26)
 • Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AE) üzerindeki bazı azınlık koruma haklarının AE’ye Dair Değiştirilmiş ve Yeniden Düzenlenmiş İlişki Sözleşmesi kapsamında Anheuser-Busch InBev SA/NV’ye yeniden tesis edilmesi işlemine izin verdi. (23.11.2017, 17-38/611-267)
 • Kurul, Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş ile Nippon Yusen Kabushiki Kaisha arasında ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (28.11.2017, 17-39/628-274)
 • Kurul, Kastaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tam kontrolünün Hamburger Recycling Group GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.11.2017, 17-39/626-273)
 • Kurul, Zynga Inc. ve bağlı şirketleri tarafından, Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.’ye ait bir iş biriminin devralınması işlemine izin verdi. (28.11.2017, 17-39/625-272)
 • Kurul, Celanese Corporation ve The Blackstone Group L.P. tarafından, birbirlerinin asetat tow ve asetat flake işlerine ortak olarak sahip olmak ve bunları beraber işletmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (28.11.2017, 17-39/623-270)
 • Kurul, Migros Ticaret A.Ş. tarafından Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda San. A.Ş. hisselerinin %95,495’inin devralınması işlemine Rekabet Kurulu’nun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı ile verilen koşullu izin kapsamında, elden çıkarılacak mağazalar arasında bulunan 4365 kodlu MJET Ayvalık Cunda mağazasının kira sözleşmesinin devri ve 4634 kodlu MJET Cunda Sahil Migros mağazasının alt kiralanması yolu ile Neval İnce-Mita Market tarafından devralınması işleminin, izne tabi olmadığına karar verdi. (28.11.2017, 17-39/637-277)
 • Kurul, Vilsan Veteriner Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin hisselerinin Intervet Holding B.V. aracılığıyla Merck & Co., Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.11.2017, 17-40/639-278)
 • Kurul, Migros Ticaret A.Ş. tarafından Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda San. A.Ş. hisselerinin %95,495’inin devralınması işlemine Rekabet Kurulunun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı ile verilen koşullu izin kapsamında, elden çıkarılacak mağazalar arasında bulunan 876 kodlu Keşan mağazasının ve 2828 kodlu Erikli Keşan mağazasının kira sözleşmesinin devri yolu ile Altunlar Gıda İhtiyaç ve Tüketim Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. ( 14.12.2017, 17-41/649-287)
 • Kurul, İlknak Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin belli oranda hissesinin ve tek kontrolünün Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi.(14.12.2017, 17-41/648-286)
 • Kurul, Turkent Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kontrolünün Abraaj Private Equity Fund VI L.P tarafından devralınması işlemine izin verdi.(14.12.2017, 17-41/647-285)
 • Kurul, Demir Sabancı tarafından nihai olarak kontrol edilen Sedes İç ve Dış Tic. A.Ş’nin hisselerinin belli oranının, Actera Grubu’nun işlemi gerçekleştirmek üzere kurduğu şirketler aracılığıyla devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde ortak kontrol sağlanması işlemine izin verdi. (14.12.2017, 17-41/646-284)
 • Kurul, WME Entertaiment Parent LLC ile Perform Group Limited tarafından PIMGSA LLP unvanlı ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi.(14.12.2017, 17-41/644-283)
 • Kurul, Veser Kimyevi Maddeler A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Global Chemplast L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi. ( 14.12.2017, 17-41/643-282)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) 2017 Eylül Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu, Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu, Elektrik Piyasası Sektör Raporu ve LPG Piyasası Sektör raporunu 07.12.2017’de web sitesinde yayımladı.
 • EPDK Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetine İlişkin Yönetmeliğin Değişiklik Taslağı’nı 05.12.2017’de web sitesinde yayımladı.
 • EPDK Taşınmaz Temin İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’nı 11.12.2017’de web sitesinde yayımladı.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.12.2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin 8’inci maddesi hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.12.2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin 3’üncü maddesi hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9’uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16’ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16’ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 21.12.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.