Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1815) 07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında İmzalanan 2008-2010 Yıllarına Ait 6 Finansman Anlaşmasının Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1828) 13.12.2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM Kararı

 • Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kararının Kınanması, Reddedilmesi ve Yok Hükmünde Sayılmasına Dair Karar 14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Hisselerinden, Diğer Mülhak Vakıflara Ait Olanları Hariç Olmak Üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği (A) ve (B) Grubu Hisselerin Hazineye Devredilmesine İlişkin Karar başlıklı 03.12.2019 tarihli ve 1814 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 04.12.2019 tarihli ve 30968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar başlıklı 11.12.2019 tarihli ve 1821 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar başlıklı 11.12.2019 tarih ve 1822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar başlıklı 14.12.2019 tarihli ve 1835 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.12.2019 tarihli ve 30979 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/8) 21.11.2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9) 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.
 • Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.11.2019 tarihli ve 30957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği 11.2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.11.2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik maddeleri 19.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.11.2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik 19.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/1) 27.11.2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.11.2019 tarihli ve 30962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği 29.11.2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.12.2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309) 03.12.2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7) 03.12.2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi, 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi ve 2019 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 04.12.2019 tarihli ve 30968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.12.2019 tarihli ve 30969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmeliğin 9. maddesi 30.06.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanunun hükümleri 52. maddede gösterildiği şekilde farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/19) 09.12.2019 tarihli ve 30973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Tebliğ 29.11.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/30) 10.12.2019 tarihli ve 30974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
 • Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik 01.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik 01.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2019 tarihli ve 30975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik 05.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819) 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.12.2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15.12.2019 tarihli ve 30979 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kişisel Verileri Korumu Kurulu Kararı

 • Kişisel Verileri Korumu Kurulu, avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaların kullanılmasının kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında ihlal oluşturacağına karar verdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.’nin ikram kesimine yönelik cam/porselen ev eşyasının dağıtımı için hazırlanan Yetkili Satıcılık Sözleşmesi’nin porselen ev/sofra eşyası ürünleri bakımından 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına; cam ev eşyası ürünleri bakımından ise Yetkili Satıcılık Sözleşmesi’ne, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tümünü sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına; Sözleşme’nin aynı koşullarla yenilenmesi halinde muafiyetin ilk bir yıl dahil azami üç yıl süre ile geçerli olmasına karar verdi. (12.12.2019, 19-44/737-314)
 • Kurul, HDI Sigorta A.Ş. ile Alternatif Bank A.Ş. ve Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. arasında akdedilen “Hayat-Dışı Sigorta İçin Süreli Acentelik Sözleşmesi”nin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (22.11.2019, 19-41/682-295)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, eResearch Technology Inc. hisselerinin Astorg Asset Management S.a.r.l tarafından devralınması suretiyle eResearch Technology Inc.’in ortak girişime dönüşmesi işlemine izin verdi. (12.12.2019, 19-44/730-310)
 • Kurul, Artı Seyahat Acentası Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Borlease Otomotiv A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.12.2019, 19-44/733-313)
 • Kurul, Yalçın Tekstil Boya ve Apre Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Aster Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.12.2019, 19-44/738-315)
 • Kurul, Steel Center Europe S.R.O’nun ortak kontrolünün Bamesa Aceros S.L. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.12.2019, 19-44/739-316)
 • Kurul, Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri üzerinde Yamma Investments, Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (12.12.2019, 19-44/743-317)
 • Kurul, Ekin Kimya Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Azelis S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.12.2019, 19-43/713-306)
 • Kurul, Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Hoshizaki Corporation’ın iştiraki olan Hoshizaki Europe Holdings B.V. ile Yusuf Kenan Öztiryaki, Tahsin Öztiryaki ve Atakan Öztiryaki’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (05.12.2019, 19-43/717-307)
 • Kurul, SKC Co., Ltd.’nin Güney Kore menşeili kimyasal iş kolunun, bir kısım hissesinin Petrochemical Industries Company K.S.C. tarafından devralınması yoluyla Petrochemical Industries Company K.S.C ve SKC Co., Ltd.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/669-298)
 • Kurul, Total Quadran S.A.S.’ın tek kontrolünde olan JMB Solar Nogara SAS ve Quadran Nogara SAS’ın ortak kontrolünün La Caisse des Dépôts et Consignations tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/700-299)
 • Kurul, Turkaş Gıda Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.’nin tek kontrolünün Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. tarafından devralınmasına işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/702-300)
 • Kurul, Essilor International S.A. ve Luxottica Group S.p.A.’nın birleşme işlemine ilişkin Rekabet Kurulunun 01.10.2018 tarih ve 18-36/585-286 sayılı koşullu izin kararı kapsamında Merve Optik San. ve Tic. A.Ş.’nin Demirel Ailesi tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/703-301)
 • Kurul, Takeda Pharmaceuticals International AG ve bağlı şirketlerine ait belirli varlıkların tek kontrolünün Acino International AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/704-302)
 • Kurul, Vetrerie Riunite S.p.A.’nın tek kontrolünün dolaylı olarak Sun Capital Partners, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.11.2019, 19-42/707-305)
 • Kurul, Ingersoll-Rand U.S. HoldCo, Inc.’nin tek kontrolünün Gardner Denver Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.11.2019, 19-41/672-289)
 • Kurul, Primetals Technologies Limited’in tek kontrolünün, Primetals Technologies Limited’i hâlihazırda ortak kontrol eden Mitsubishi Heavy Industries Ltd. tarafından, iştiraki Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery, Inc. aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (22.11.2019, 19-41/673-290)
 • Kurul, H.L. Barentz B.V.’nin ortak kontrolünün nihai olarak Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited ve Stichting Barentz Beheer tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (22.11.2019, 19-41/676-291)
 • Kurul, Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA’nın tek kontrolünün nihai olarak Brookfield Asset Management Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.11.2019, 19-41/679-293)
 • Kurul, Azur Havacılık A.Ş.’nin tek kontrolünün ATG Yönetim Danışmanlığı Organizasyon Turizm İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (22.11.2019, 19-41/691-BD)

Enerji

 • Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun resmi internet sitesinde 12.2019 tarihinde yayımlandı.