Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2014

Ekim 2014

Milletlerarası Anlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 22.09.2014 tarihli ve 2014/6807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.09.2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Birliğin Fiscalis 2020 Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 22.09.2014 tarihli ve 2014/6809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Balıkesir İlinde Tesis Edilecek Kavaklı Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 08.09.2014 tarihli ve 2014/6782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.10.2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı İllerde İnşa Edilecek Hidroelektrik, Rüzgâr Enerjisi ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 08.09.2014 tarihli ve 2014/6786 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.10.2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesinin Kabul Edilmesi Hakkında 15.09.2014 tarihli ve 2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 15.09.2014 tarihli ve 2014/6792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.10.2014 tarihli ve 29142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı İllerde Kurulacak Hidroelektrik ve Rüzgâr Enerjisi Santralleri ile Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 22.09.2014 tarihli ve 2014/6820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yüksek Planlama Kurulunun 26.09.2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan “2015 Yılı Programı” ile “2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın Kabulü Hakkında 30.09.2014 tarihli ve 2014/6841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 17.10.2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 13.10.2014 tarihli ve 2014/6889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18.10.2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere 24.09.2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440) 24.09.2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3) 25.09.2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) 26.09.2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ 27.09.2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.10.2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında Tebliğ – Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 01.10.2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) 03.10.2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03.10.2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 11.10.2014 tarihli ve 29142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11.10.2014 tarihli ve 29142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) 12.10.2014 tarihli ve 29143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31) 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/33) 18.10.2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.10.2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği 19.10.2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği 19.10.2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti’in dikey anlaşma ve çeşitli uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal etmediğine karar verildi. (16.09.2014; 14-33/665-291)
 • Kurul, Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. ile Medifar Ecza Deposu İlaç San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan ihale satış sözleşmesine bireysel muafiyet tanındı. (24.09.2014; 14-37/714-319)
 • Kurul, Akbank T.A.Ş. ile Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. arasında akdedilen “Acentelik Sözleşmesi”ne koşullu bireysel muafiyet tanıdı. (01.10.2014; 14-37/714-319)
 • Kurul, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından paylaşılması planlanan bilgilerden BDDK tarafından 3’er aylık dilimlerle konsolide bir şekilde yayımlanan ve Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından da hem kamuya hem de üyelere aynı şekilde konsolide olarak açıklanacak olan verilerin paylaşılması işlemine menfi tespit belgesi verdi, üyelere firma bazında açıklanacak verilerin paylaşılması işlemine ise 3 yıl süreyle bireysel muafiyet tanıdı. (01.10.2014; 14-37/715-320)
 • Kurul, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan Risk Merkezi tarafından ilgili mevzuat kapsamında finansal kuruluşların müşterilerine ait risk bilgilerinin toplanması ve söz konusu bilgilerin yine finansal kuruluşlar ve çeşitli üçüncü taraflarla rapor halinde paylaşılması işlemine menfi tespit belgesi verdi. (16.10.2014; 14-40/741-332)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Alliance Boots GmbH.’nin kontrolünün Walgreen Co. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.09.2014; 14-35/684-301)
 • Kurul, Teknik Alüminyum Sanayi A.Ş.’nin %51 oranında hissesinin Norsel International BWI tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.09.2014; 14-35/688-306)
 • Kurul, Enka İnşaat Sanayi A.Ş.’nin Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.’de sahip olduğu çoğunluk hissesinin Deceuninck N.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.09.2014; 14-35/689-307)
 • Kurul, Capiton III GmbH & Co. Beteiligungs ve Lahmeyer Management Beteiligungs GmbH & Co. KG’ye ait Mellifera Erste Beteiligungsgesellschaft mbH’nin tüm hisselerinin Tractebel Engineering S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.10.2014; 14-37/706-314)
 • Kurul, Shire plc.’nin tam kontrolünün Abbvie, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.10.2014; 14-37/709-315)
 • Kurul, Balaban Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin tüm hisselerinin Elvan Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.10.2014; 14-37/710-316)
 • Kurul, Merkez Deniz Acenteliği ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin Inchape Shipping Services GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.10.2014; 14-37/712-317)
 • Kurul, Mikro Ödeme Sistemleri İletişim San. ve Tic. A.Ş.’nin Wirecard Acquiring & Issuing GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.10.2014; 14-40/728-323)
 • Kurul, Rockwood Holdings, Inc.’in kontrolünün Albemarle Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.10.2014; 14-40/734-326)
 • Kurul, Bağ Yağları Sanayi ve Ticaret T.A.Ş., Bagin Yağ Sanayi Tesisleri İmalat ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ve Akdeniz Yağları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin her birinin %25 oranında hissesinin Seaboard Corporation tarafından devralınması ile adı geçen şirketlerin ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (16.10.2014; 14-40/736-328)
 • Kurul, Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait makinelerin Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (16.10.2014; 14-40/738-BD)

Özelleştirmeler

 • Kurul, Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında, bahse konu santrallerin devri işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (16.10.2014; 14-40/735-327)
 • Kurul, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile imzalanan 19.11. 2013 tarihli Uygulama Sözleşmesi çerçevesinde İstanbul Yeni Havalimanı’nın yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletme süresi olan 25 yıl boyunca işletilmesi ve süre sonunda İdareye devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verildi. Ayrıca İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin kuruluşu işlemine menfi tespit belgesi verdi. (16.10.2014; 14-40/737-329)

Avrupa Birliği

 • Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Koordinasyonu ile İlgili 2014/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 25.09.2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.