Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2015

Ekim 2015

Bakanlar Kurulu Kararları

 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13.10.2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi 30.09.2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tarife 01.10.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 30.09.2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tarife 01.10.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 30.09.2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tarife 01.10.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 30.09.2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tarife, 01.10.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.10.2015 tarihli ve 29504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.10.2015 tarihli ve 29504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği 16.10.2015 tarihli ve 29504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.10.2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1b) 20.10.2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Hukuku

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bayiler arasında akdedilen Marka Münhasır Bayilik Anlaşması’nın, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (15-37/573-195, 06.10.2015)
 • Kurul, Mercedes-Benz Türk Yetkili Satıcıları ve Servisleri Derneği tarafından aylık araç satış adetlerinin; model alt kırılımı olmaksızın binek, hafif ticari, otobüs ve kamyon kırılımları altında paylaşılmasına menfi tespit belgesi verdi. (15-37/582-202, 06.10.2015)
 • Kurul, Eskişehir Bilecik Kütahya İş Kümesi üyeleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanan enerji verimliliği çalışmasına menfi tespit belgesi verdi. (15-37/586-205, 06.10.2015)
 • Kurul, Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. ve Boğaziçi Ecza Deposu Sağlık Hiz. İth. İhr. Ltd. Şti. arasında ayrı ayrı akdedilen “İhale Satış Sözleşmesi”ne menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, anılan sözleşmelerin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile sağlanan grup muafiyetinden de yararlanamayacağına, bununla birlikte söz konusu sözleşmelere bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (15-38/615-209, 16.10.2015)
 • Kurul, Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında imzalanan İşbirliği Sözleşmesi’ne menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, bununla birlikte söz konusu sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (15-38/618-210, 16.10.2015)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Unit Investment N.V.’nin belli oranda hissesinin sermaye artırımı yoluyla International Finance Corporation tarafından European Power Systems SA’dan devralınması işlemine izin verdi. (15-37/565-187, 06.10.2015)
 • Kurul, OCI N.V.’ye ait Kuzey Amerika, Avrupa ve global dağıtım faaliyetlerinin CF Industries Holdings Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-37/566-188, 06.10.2015)
 • Kurul, ShangGong (Europe) Holding Corp. GmbH tarafından nakdi sermaye artırımı yoluyla H. Stoll AG & Co. KG’nin belli oranda hisselerinin devralınması suretiyle H. Stoll AG & Co. KG üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (15-37/567-189, 06.10.2015)
 • Kurul, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunca oluşturulan Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün ihale yoluyla Seyhan Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. veya Sevpet Grup Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devri işlemine izin verdi. (15-37/568-190, 06.10.2015)
 • Kurul, Sikorsky Aircraft Corporation’ın tek kontrolünün Lockheed Martin Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-37/570-192, 06.10.2015)
 • Kurul, Soler&Palau Ventilation Group’un, AFS İstanbul Fleksibıl A.Ş’nin belli oranda hissesini devralması işlemine izin verdi. (15-37/571-193, 06.10.2015)
 • Kurul, Parcom Buy Out Fund IV B.V. ve Pon Holdings B.V. tarafından Imtech Marine Group B.V. ve iştiraklerinin tamamının devralınması işlemine izin verdi. (15-37/578-198, 06.10.2015)
 • Kurul, Wesport Innovations Inc.’nin %100 iştiraki olan Whitehorse Merger Sub Inc. vasıtasıyla Fuel Systems Solutions Inc.’i devralması işlemine izin verdi. (15-37/579-199, 06.10.2015)
 • Kurul, Getrag Getriebe und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG’nin tüm hisselerinin Magna International Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-37/580-200, 06.10.2015)
 • Kurul, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.’nin Suzuki marka dört tekerlekli araç, motosiklet ve deniz motorlarının dağıtım ve servis hizmetleri haklarını ve mevcut ekipmanı Suzuki Otomobil Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’den devralması işlemine izin verdi. (15-37/581-201, 06.10.2015)
 • Kurul, Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. tarafından MAN Finansman A.Ş.’nin toplam sermayesinin belli oranda hisselerinin devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (15-37/595-BD, 06.10.2015)
 • Kurul, Parkoteks Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin belli oranda kısmını temsil eden hisselerin Brenntag CEE GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-38/609-206, 16.10.2015)
 • Kurul, Bilgitaş Büro Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli orandaki hissesinin Kyocera Document Solutions Europe B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-38/611-207, 16.10.2015)
 • Kurul, Apollo Capital Management L.P. iştiraklerince yönetilen yatırım fonları tarafından, Stemcor Holdings 2 Limited, Stemcor Limited ve Stemcor MEIP Limited’in tüm doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıkları ile birlikte (Stemcor Trade Finance Limited ile onun bağlı ortaklıkları ve Stemcor Trade Development Limited hariç) devralınması işlemine izin verdi. (15-38/619-211, 16.10.2015)
 • Kurul, Linkplus Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hisselerinin Redington Gulf Fze tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-38/634-217, 16.10.2015)
 • Kurul, Muğla Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının, Limak Batı Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve lC İçtaş Mühendislik ve Yapı A.Ş. tarafından devralınması sonucunda, Muğla Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (15-38/635-218, 16.10.2015)
 • Kurul, Beken Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’nin belli orandaki hisselerinin pay devri yöntemi yoluyla General Otomotive Services B.V. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (15-38/626-BD, 16.10.2015)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 2015 Yılı Ağustos Ayı Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu’nu 29.09.2015 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2015 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Temmuz Ayı Sektör Raporu’nu 30.09.2015 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 01.10.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Perakende Elektrik Tarife Tablolarını 30.09.2015 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 01.10.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında Kurul Kararı’nı 01.10.2015 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, Temmuz 2015 Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu 02.10.2015 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2015 Yılı Eylül Ayı Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu’nu 16.10.2015 tarihinde yayımladı.
 • Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 20.10.2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.