Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016

Milletlerarası Andlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Arasındaki Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonuna (CCR) İlişkin Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 19.09.2016 tarihli ve 2016/9211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanması Hakkında 19.09.2016 tarihli ve 2016/9197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 02.06.1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında 19.09.2016 tarihli ve 2016/9214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.09.2016 tarihli ve 2016/9218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Ticaret Politikaları Önlemleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında 19.09.2016 tarihli ve 2016/9219 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 07.09.2016 tarihli ve 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Orta Vadeli Program (2017-2019)’ın Kabul Edilmesi Hakkında 07.09.2016 tarihli ve 2016/9300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06.10.2016 tarihli ve 29849 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) 13.10.2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/38) 24.09.2016 tarihli ve 29837 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 27.09.2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/3) 30.09.2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) 04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) 04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar 07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.10 2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373) 08.10.2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği’nde (Sıra No: 336) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374) 08.10.2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği 09.10.2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği 11.10.2016 tarihli ve 29854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair 11.10.2016 tarihli, 1130 sayılı TBMM Kararı 13.10.2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/39) 13.10.2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.10.2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Roche Müstahzarları Sanayii A.Ş. ile MTS İlaç Dağıtım Ticaret A.Ş. arasında 30.03.2016 tarihinde imzalanan Münhasır İhale Deposu Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”), rekabeti kısıtlayıcı hükümler içermesi nedeniyle, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğuna, Sözleşme’nin 11.2. maddesinin, rekabet etmeme yükümlülüğünün yalnızca MTS İlaç Dağıtım Ticaret A.Ş.’yi ve bu teşebbüsü kontrol eden kişileri bağlayacağı ve yine yalnızca MTS İlaç Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin ilgili ihalelere rakip ürünlerle katılamayacağı şeklinde düzenlenmesi şartıyla, Sözleşme’ye 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (13.10.2016; 16-33/569-247)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Wilmar International Limited'in iştiraki olan Siteki Investments Pte Ltd. ve Bunge Limited'in iştiraki olan Bunge Agribusiness Singapore Pte Ltd. tarafından, Bunge Indo-China Holdings Pte Ltd. ve onun iştiraki olan Bunge Vietnam Limited üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (05.10.2016; 16-32/545-239)
 • Kurul, Hewlett Packard Enterprise Services ile Computer Sciences Corporation’ın birleşmesi işlemine izin verdi. (05.10.2016; 16-32/544-238)
 • Kurul, Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. ile Duisburger Hafen AG arasında tam işlevsel bir ortak girişim şirketi kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (13.10.2016; 16-33/583-BD)
 • United Arab Shipping Company S.A.G’nin tek kontrolünün Hapag-Lloyd AG tarafından devralınması işlemine verildi. (13.10.2016; 16-33/574-250)
 • Clondalkin Group Holdings B.V.'nin Egeria Industrials AG tarafından kontrol edilen CAMAC B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (13.10.2016; 16-33/568-246)
 • Glencore plc’nin tek kontrolünde bulunan Glencore Agriculture Limited hisselerinin belli oranının nihai anlamda Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınarak ortak girişim oluşturulması işlemine izin verildi. (13.10.2016; 16-33/567-245)
 • Osram Licht AG’ye ait LEDVANCE GmbH ve LEDVANCE LLC hisselerinin %100’ünün IDG Capital Partners’a ait olan He Xie Zhuo Rui (Zhuhai) Investment Management Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (13.10.2016; 16-33/560-241)
 • Emerson Network Power’ın tam kontrolünün Platinum Equity Group tarafından Emerson Electric Co.’dan devralınması işlemine izin verildi. (13.10.2016; 16-33/559-240)

Enerji

 • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Ana Statüsü 22.09.2016 tarihli ve 29835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”),, 2016 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu 26.09.2016 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, 2016 Yılı Temmuz Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu 27.09.2016 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, 2016 Yılı Temmuz Ayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu’nu 28.09.2016 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, 2016 Yılı Temmuz Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’nu 29.09.2016 tarihinde duyurdu.
 • EPDK’nın 29.09.2016 tarihli ve 6505 sayılı Kararı 01.10.2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 29.09.2016 tarihli ve 6506 sayılı Kararı 01.10.2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 13.10. 2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • EPDK, 2016 Yılı Ağustos Ayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu’nu 19.10.2016 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, 2016 Yılı Ağustos Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’nu 20.10.2016 tarihinde duyurdu.