Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Birleşmiş Milletler, Türkiye, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Uzay Hukuku ve Politikası Konferansına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 30.08.2019 tarih ve 1493 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.08.2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 12.09.2019 tarih ve 1533 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 13.09.2019 tarih ve 1534 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımıyla İlgili Elektronik Veri Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 18.09.2019 tarih ve 1577 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.09.2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 18.09.2019 tarih ve 1578 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.09.2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kara Yoluyla Yapılan Transit Taşımacılık Konusunda Elektronik Ön Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 18.09.2019 tarih ve 1582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.09.2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 18.09.2019 tarih ve 1585 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.09.2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Ekli Beyan ile Onaylanması Hakkında 18.09.2019 tarih ve 1580 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19.09.2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar (Karar Sayısı: 1473-1475) 22.08.2019 tarihli ve 30866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Trabzon İli, Arsin İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1480) 24.08.2019 tarihli ve 30868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İstanbul İlinde Yapılacak Olan İnsansız Hava Araçları ve Akıllı Sistemler Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1504) 5.09.2019 tarihli ve 30879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2019 tarihli ve 30867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2019 tarihli ve 30867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 24.08.2019 tarihli ve 30868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.08.2019 tarihli ve 30871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/27) 28.08.2019 tarihli ve 30872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ (Seri No: 75) 29.08.2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55) 31.08.2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3) 31.08.2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler (No: 2019/4-6) 3.09.2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ 14.09.2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği 18.09.2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Interprint GmbH ve iştiraklerinin tek kontrolünün Toppan Printing Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (5.09.2019, 19-31/463-197)
 • Kurul, Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tek kontrolünün Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (5.09.2019, 19-31/465-198)
 • Kurul, iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün MIH PayU B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (5.09.2019, 19-31/466-199)
 • Kurul, Smart Aviation Holdings SIA’nın tek kontrolünün Gediminas Ziemelis kontrolündeki FZE Procyone tarafından devralınması işlemine izin verdi. (5.09.2019, 19-31/471-200)
 • Kurul, Bilcare Research Swiss I AG ve Bilcare Research Swiss II AG’nin tek kontrolünün Tablet Packaging II B.V. aracılığıyla Lindsay Goldberg Fund IV tarafından devralınması işlemine izin verdi. (5.09.2019, 19-30/448-193)
 • Kurul, Saudi Basic Industries Corporation’ın tek kontrolünün Saudi Arabian Oil Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.08.2019, 19-30/448-193)
 • Kurul, Robert Bosch Packaging Technology GmbH’nin tek kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.08.2019, 19-30/449-194)
 • Kurul, SK Holdings Co., Ltd. ile Comcast Corporation tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (29.08.2019, 19-30/450-195)
 • Kurul, Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC tarafından kontrol edilen Oaktree Capital Group, LLC’nin (ve Oaktree Operasyon Grubu’nun) ortak kontrolünün Brookfield Asset Management Inc. ve Oaktree Capital Group Holdings L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.08.2019, 19-30/454-196)

Enerji

 • Depolardaki Akaryakıt Kalitesinin İzlenmesi Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kurul Karar Taslağı’nın hazırlandığına ilişkin Duyuru 26.08.2019 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun resmi sitesinde yayımlandı.
 • 2019 Yılı Haziran Ayı Sektör Raporları’na ilişkin Duyuru 30.08.2019 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun resmi sitesinde yayımlandı.
 • Lisanssız Elektrik Üretimi Hk.-7186 Sayılı Kanun Hükmünün Uygulanması’na ilişkin Duyuru 04.09.2019 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun resmi sitesinde yayımlandı.