Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2015

Haziran 2015

Milletlerarası Antlaşmalar
 • 02.02.2015 tarihinde Brüksel’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 2015/7596 sayılı ve 20.04.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 21.05.2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 01.04.2015 tarihli ve 6642 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının onaylanmasına ilişkin 2015/7697 sayılı ve 06.05.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 23.05.2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 30.05.2013 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan ve 10.02.2015 tarihli ve 6624 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Türkmenistan’dan Türkiye Cumhuriyetine Doğalgaz Sevk Edilmesi Konusunda İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşma’nın onaylanmasına ilişkin 2015/7543 sayılı ve 08.04.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 31.05.2015 tarihli ve 29372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 04.05.2010 tarihinde Atina’da imzalanan ve 10.02.2015 tarihli ve 6613 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı’nın onaylanmasına ilişkin 2015/7552 sayılı ve 08.04.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 31.05.2015 tarihli ve 29372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 29.07.2009 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10.02.2015 tarihli ve 6612 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptı’nın onaylanmasına ilişkin 2015/7549 sayılı ve 08.04.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 02.06.2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 11.03.2013 tarihinde Stokholm’de imzalanan ve 10.02.2015 tarihli ve 6604 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın onaylanmasına ilişkin 2015/7656 sayılı ve 27.04.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 05.06.2015 tarihli ve 29377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 17.12.2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 04.02.2015 tarihli ve 6594 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve eki Protokol’ün onaylanmasına ilişkin 2015/7628 sayılı ve 20.04.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • İthalat Rejimi Kararına Ek 06.05.2015 tarihli 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 23.05.2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin 08.05.2015 tarihli 2015/7703 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 23.05.2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 20.04.2015 tarihli 2015/7606 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 30.05.2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 08.04.2014 tarihli ve 2015/7582 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 01.06.2015 tarihli ve 29373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek 18.05.2015 tarihli ve 2015/7712 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 07.06.2015 tarihli ve 29379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek 18.05.2015 tarihli ve 2015/7713 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 07.06.2015 tarihli ve 29379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 14.04.2015 tarihli ve 2015/7603 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 11.06.2015 tarihli ve 29383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/3) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9) 23.05.2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/12) 23.05.2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2015-10) 24.05.2015 tarihli ve 29365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği 28.05.2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.
 • Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik 28.05.2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/3) 30.05.2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin çeşitli maddeleri için farklı yürürlük tarihleri öngörülmüştür.
 • İşçi ve İşveren Sendika Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük 30.05.2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452) 03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Enerji

 • 5605-2 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı 21.05.2015 tarihinde yayınlandı.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.05.2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.06.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 04.06.2015 tarihli ve 29376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Anayasa Mahkemesi Kararları

 • Anayasa Mahkemesi 2015/33 Esas, 2015/50 Karar numaralı ve 27.05.2015 tarihli kararıyla 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendini hakkındaki iptal kararı 02.06.2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Diğer Kararlar

 • Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında 26.05.2015 tarihli ve 2015/8 Sayılı Kararı 02.06.2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.