Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2014

Kasım 2014

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişiklik ’in onaylanmasına ilişkin 13.10.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, 21.10.2014 tarihli ve 29152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 26.05.2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına ilişkin 13.10.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, 21.10.2014 tarihli ve 29152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 25.07.2014 tarihinde imzalanan “Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Finansman Anlaşmasına Ek” ile ilişik notaların onaylanmasına ilişkin 30.09.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, 25.11.2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 29.01.2014 tarihinde Tahran’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanmasına ilişkin 20.10.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 04.11.2014 tarihli ve 29165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • “Borsa İstanbul Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının Halka Arz Edilmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması hakkında 01.09.2014 tarihli ve 2014/6747 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 14.11.2014 tarihli ve 20175 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.10.2014 tarihli ve 29152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.10.2014 tarihli ve 29152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 22.10.2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 22.10.2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11) 25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.11.2014 tarihli ve 29167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/34) 07.11.2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.11.2014 tarihli ve 29169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/39) 11.11.2014 tarihli ve 29172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11.11.2014 tarihli ve 29172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 32) 31.12.2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33) 31.12.2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 34) 31.12.2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 35) 31.12.2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 36) 31.12.2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 37) 31.12.2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/36) 13.11.2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/37) 13.11.2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/38) 13.11.2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) 13.11.2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/6) 15.11.2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Hukuku

 • Rekabet Kurulu, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ile akaryakıt dağıtım kuruluşları arasında 2014 yılında tip sözleşme olarak uygulamaya başlanan satış uygulamalarına menfi tespit belgesi verdi. (14-42/760-336, 22.10.2014)
 • Kurul, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin toplu mesajlaşma iş ortaklarından 3G Tasarım Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Elektronik İletişim Hiz. İth. İhr. Ltd. Şti., Balaban Yazılım ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., Mobilpark Telek. Bil. Yaz. Hiz. Tic. A.Ş., Codec İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Dataport Bilgi İşlem Çözümleri Ltd. Şti., Hermes Internet İletişim, Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, Sürat Bilişim Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Teknomart Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., ile imzalanacak “Ek Sözleşme”ye bireysel muafiyet tanıdı; bununla birlikte Figen Yazılım Evi Tic. Ltd. Şti., Mobildev İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., ODC İş Çözümleri Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. veya Turatel Mobil Medya İletişim ve Bilişim Sistemleri Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.’nden herhangi biri ile imzalanacak “Ek Sözleşme”ye bireysel muafiyet tanımadı. ( 14-42/767-342, 22.10.2014)
 • Kurul, Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. ile Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında akdedilen “İhale Satış Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanıdı. (14-43/797-358, 4.11.2014)
 • Kurul, Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. ve Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından Land Rover, MINI ve BMW markalarına ait perakende satış raporlarının, yetkili servislerle aylık olarak paylaşılmakta olan Müşteri Memnuniyeti Raporu’nun, yetkili servislerle paylaşılması planlanan “Parça Satın Alım Miktarı ve Pazar Payı Raporu ile Parça Satış Miktarı ve Pazar Payı Raporu”nun paylaşılmasına menfi tespit belgesi verdi. Kurul, yetkili servislerle paylaşılması planlanan “üretilen işçilik miktarı, servis çıkış sayısı, atölye boş zaman ve atölye verimliliği verileri”nin ise bu verilerin yıllık olarak paylaşılması koşuluyla bireysel muafiyet tanıdı. (14-45/814-367, 12.11.2014)
 • Kurul, Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş. ile Çam Ecza Deposu A.Ş. arasında imzalanan “Münhasır İhale Deposu Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanıdı. (14-45/809-364, 12.11.2014)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Günsan Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tüm hisselerinin Schneider Electric Industries S.A.S. tarafindan devralınması işlemine izin verdi. (14-42/758-334, 22.10.2014)
 • Kurul, Senerji Enerji Üretim A.Ş. ile Düzce Enerji Birliği İmalat İşletme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin Eti Krom A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-42/759-335, 22.10.2014)
 • Kurul, Exeltis Pharmaceuticals Holding S.L. tarafından, Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti., Edko Pazarlama Tanıtım Ticaret A.Ş. ve Embil International Philippines Inc.’nin tek kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (14-42/763-339, 22.10.2014)
 • Kurul, the Boeing Company’nin iştiraki Boeing Singapore Pte. Ltd ile Singapore Airlines Ltd.’in iştiraki SIA Engineering Company Ltd. arasında tesis edilmesi planlanan ortak girişim işlemine izin verdi. (14-40/765-341, 22.10.2014)
 • Kurul, Denizli Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin tüm hisselerinin Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-42/769-342, 22.10.2014)
 • Kurul, Armada Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin %57,94 oranında hissesinin Aptec Holdings Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi. (14-43/784-347, 4.11.2014)
 • Kurul, Star Medya Yayıncılık A.Ş., Star Medya Ajans A.Ş., Star Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş., Dinamik Radyo Televizyon A.Ş’nin belli oranda hissesinin Murat SANCAK tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-43/785-348, 4.11.2014)
 • Kurul, BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH ve Siemens Electrogerate GmbH’nin tam kontrolünün Robert Bosch GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-43/786-349, 4.11.2014)
 • Kurul, AES Mont Blanc Holding B.V.’nin AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin tamamının Koç Holding A.Ş. ve Aygaz A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-43/792-353, 4.11.2014)
 • Kurul, Novartis AG tarafından, Glaxo Smith Kline Plc’nin 11’i hali hazırda piyasada ve 2’si erken evre klinik geliştirme aşamasında bulunan onkoloji ilaçları portföyüne ilişkin işinin üretim hariç olmak üzere devralınması işlemine izin verdi. (14-43/796-357, 4.11.2014)
 • Kurul, ZF Friedrichshafen AG’nin dolaylı olarak, ZF North America, Inc.’ın doğrudan tamamına sahip olduğu MSNA, Inc. aracılığıyla TRW Automotive Holdings Corp.’u devralması işlemine izin verdi. (14-43/798-359, 4.11.2014)
 • Kurul, Hakan Üstüntaş, Abdurrahman Bozkurt, Mehmet Altunkılıç ve İsmail Sungur’un kontrolünde olan Plasmar Plastik ve Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün Toyota Tsusho Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14-45/807-362, 12.11.2014)
 • Kurul, Real Hipermarketler Zinciri A.Ş.’nin %15 oranında hissesinin Beğendik Mağaza İşletmeleri Tic. ve San. A.Ş. ve Beğendik Mağaza İşletmeleri Tic. ve San. A.Ş.’nin %17,5 oranında hissesinin Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (14-45/808-363, 12.11.2014)
 • Kurul, CNR Moda Fuarcılık A.Ş.’nin %51 oranında hissesinin Première Vision S.A. tarafından devralınması ile anılan şirketin ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (14-45/813-366, 12.11.2014)
 • Kurul, Ege İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin %50 oranında hissesinin AGP Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. tarafından devralınarak adı geçen şirketin AGP Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve DKY Otomotiv İnşaat A.Ş. ortak girişimine dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (14-45/817-369, 12.11.2014)
 • Kurul, ArcelorMittal S.A. ve RZK HOLDCO tarafından kontrol edilecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (14-45/818-370, 12.11.2014)
 • Kurul, Pasha Bank OJSC tarafından Taib Yatırım Bank A.Ş.’nin kontrolünün Aksoy Holding A.Ş.’den devralınması işleminin izne tâbi olmadığına karar verdi. (14-45/822-BD, 12.11.2014)
 • Kurul, Kalekim Mersin Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsam dışı olduğuna karar verdi. (14-45/823-BD, 12.11.2014)

Enerji

 • Elektrik Piyasasında Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) Almasına İlişkin Duyuru 07.11.2014 tarihinde EPDK’nın internet sitesinde yayımlandı.
 • 2014 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin duyuru 18.11.2014 tarihinde EPDK’nın internet sitesinde yayımlandı.