Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6775 sayılı Kanun 08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6792 sayılı Kanun 08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşviki İçin İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6810 sayılı Kanun 09.03.2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6811 sayılı Kanun 09.03.2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6820 sayılı Kanun 09.03.2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6836 sayılı Kanun 16.03.2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6839 sayılı Kanun 16.03.2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 13.02.2017 tarihli ve 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.02.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 27.02.2017 tarihli ve 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 10.03.2017 tarihli 30003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 21.02.2017 tarihli ve 29986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 24.02.2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.02.2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/2 sayılı Tebliğ 24.02.2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin 2017/3 sayılı Grup Muafiyeti Tebliği 24.02.2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.02.2017 tarihli ve 29993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile İlgili 2017/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 02.03.2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 2017/15 sayılı Uygulama Esasları Tebliği 03.03.2017 ve 3001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet

 • Rekabet Kurulu (Kurul), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Denizbank A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. unvanlı dört ayrı banka ile imzaladığı American Express markalı kartların kabulüne ilişkin alt lisans sözleşmelerine bireysel muafiyet tanıdı. (28.02.2017, 17-09/106-48)
 • Kurul, GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. ile Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş. arasında, Seretide markalı ürünün tanıtımına yönelik olarak imzalanan “İşbirliği Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanıdı. (13.03.2017, 17-10/119-54)

Birleşme Devralmalar

 • Kurul, EOH Turkey Bilişim ve Yazılım Hizmetleri AŞ’nin; Asay İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asay VAD Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asay Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Asay Elektronik Malzemeleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin belli oranda hissesini devralması işlemine izin verdi. (23.02.2017, 17-08/85-35)
 • Kurul, Lumileds Holding B.V.’nin tek kontrolünün Apollo Management, L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.02.2017, 17-08/86-36)
 • Kurul, FIMI V 2012 Ltd. ile Paine & Partners, LLC ve bağlı şirketleri tarafından Eurodrip S.A. ve Rivulis Irrigation Ltd. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesine izin verdi. (23.02.2017, 17-08/87-37)
 • Kurul, General Electric Company’nin petrol ve gaz faaliyetleri ile Baker Hughes Incorporated’in faaliyetlerinin birleştirilerek kurulacak olan teşebbüsün tek kontrolünün General Electric Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.02.2017, 17-09/101-44)
 • Kurul, Globallogics Holdings Limited’in belli oranda hissesinin Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması suretiyle Globallogics Holdings Limited’in ortak girişime dönüşmesi işlemine izin verdi. (28.02.2017, 17-09/102-45)
 • Kurul, Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Koroplast Temizlik Ambalaj Ürün. San. ve Dış Tic. A.Ş., Meltem Turizm Tic. ve San. A.Ş., Aslan Klişecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Actera Grubu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.02.2017, 17-09/103-46)
 • Kurul, Cerba Healthcare'in dolaylı kontrolünün, Public Sector Pension Investment Board ve Partners Group AG tarafından birlikte devralınması işlemine izin verdi. (28.02.2017, 17-09/104-47)
 • Kurul, Kion Group AG’nin tek kontrolünün Weichai Power Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.03.2017, 17-10/114-50)
 • Kurul, Hewlett Packard Enterprise Company’nin yazılım işini devralan Entco Spinco Inc. ile Micro Focus International Plc’nin birleşmesi işlemine verdi. (13.03.2017, 17-10/115-51)
 • Kurul, Hitachi Ltd. tarafından Kurt ve Kurt İthalat İhracat ve Mümessillik A.Ş.'nin tam kontrolünün devralınmasına izin verdi. (13.03.2017, 17-10/118-53)

Enerji

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.02.2017 tarihli ve 29988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6802 sayılı Kanun 08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6804 sayılı Kanun 09.03.2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • EPDK, Rüzgar Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları hakkındaki duyuruyu, 10.03.2017 tarihinde web sitesinde yayımladı.