Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2014

Mayıs 2014

Milletlerarası Anlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme Ve Devir Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 02.05.2014 tarihli ve 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu Karaları

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması hakkında 27.01.2014 tarihli ve 6058 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 09.05.2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • 2014 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 24.04.2014 tarihli ve 28981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2014 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 24.04.2014 tarihli ve 28981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2014 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Listesi 24.04.2014 tarihli ve 28981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların Veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (BDS 805) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 36)24.04.2014 tarihli ve 28981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik 25.04.2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/13) 25.04.2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8) 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) 02.05.2014 tarihli ve 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 08.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.05.2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2006-32/32) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014-32/42) 03.05.2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03.05.2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu tebliğ, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/14) 03.05.2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Hizmet imtiyaz sözleşmelerinin muhasebeleştirilme ilke ve esaslarının belirlenmesine ilişkin Devlet Muhasebesi Standardı 32 (DMS 32) 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu standart, Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu idarelerince uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2) 08.05.2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 09.05.2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2014 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 10.05.2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2014 Yılı Mart Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 10.05.2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 13.05.2014 sayılı ve 28999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu Ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/2) 14.05.2014 sayılı ve 29000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
 • Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Yönetmeliğin 21 inci maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • 2013 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi İle Alım Satımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı 16.05.2014 sayılı ve 29002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 • İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Rekabet Hukuku

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Chiesi İlaç Ticaret A.Ş. ile Özsel Ecza Depoları Tic. ve Paz. A.Ş. arasında “Curosurf” ve “Aggrastat” markalı ürünlere ilişkin imzalanan 01.06.2013 tarihli “Satım Sözleşmesi”ne Peyona isimli ürünün dâhil edilmesi koşuluyla bireysel muafiyet tanıdı. (30.04.2014; 14-16/292-124)
 • Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve OtoPratik/ProPratik noktaları arasında imzalanacak Franchise Sözleşmelerinin rekabet etmeme yükümlülükleri dışında 2005/4 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına; bahse konu yükümlülüklere ise bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi. Ayrıca Karat Güç Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile imzalanan sözleşmelere beş yıl süreyle bireysel muafiyet tanıdı. (30.04.2014; 14-16/295-126)
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Tekstil Bankası A.Ş. arasında akdedilen “Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanıdı. (30.04.2014; 14-16/296-127)
 • Kurul, Ascendum Makine Tic. A.Ş. ile bayileri arasında uygulanacak sözleşmenin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (20.05.2014; 14-18/335-145)
 • Kurul, Çaykur ürünlerinin satış ve dağıtım organizasyonunun koordinasyonuna yönelik olarak Çaytaş Gıda Pazarlama ve Reklam Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından oluşturulan sisteme bireysel muafiyet tanındı. (20.05.2014)
 • Kurul, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bayileri arasında uygulanacak “Yetkili Araç Satış Bayiliği Sözleşmesi”nin, 4. ve 21. maddelerinde yer verilen düzenlemeler hariç olmak üzere, 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına, bahse konu maddelerin tadil edilmesi halinde anılan Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanacağına karar verdi ve sözleşmenin eki mahiyetindeki Yeni Bayi Prim Sistemi’ne, bireysel muafiyet tanıdı. (20.05.2014; 14-18/342-149)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Pinafore Holdings B.V.’nin tüm hisselerinin The Blackstone Group L.P. tarafından dolaylı olarak kontrol ettiği Omaha Acquisition Inc. aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2014; 14-16/290-122)
 • Kurul, Artı Döviz Ticaret A.Ş.’nin tam kontrünün Travelex Group Investments Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2014; 14-16/293-125)
 • Kurul, Nezih Kitap Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %99,99 oranında hissesinin Muharrem Ender KARVAR tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2014; 14-16/298-128)
 • Kurul, Vipindirim Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin %28,8 oranında hissenin MIH Allegro B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2014; 4-16/299-129)
 • Kurul, International Business Machines Corporation’a ait x86 Sunucu İşbirimi ve ilgili ağ varlıklarının Lenovo Group Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2014; 14-16/300-130)
 • Kurul, Frank Mohn AS’nin tam kontrolünün Alfa Laval Nordic AS tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (30.04.2014; 14-16/305-BD)
 • Kurul, OMV Petrol Ofisi A.Ş.’nin maliki, intifa hakkı sahibi ya da kiracısı olduğu akaryakıt istasyonlarında kurulu ve bayisi ya da üçüncü kişiler tarafından işletilen akaryakıt istasyonu marketlerinin işletme hakkının Migros Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi işlemine izin verdi. (08.05.2014; 14-17/321-139)
 • Kurul, BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli varlıklarından oluşturulan BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Es Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’ye devredilmesi işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. (20.05.2014; 14-18/340-150)
 • Kurul, AMEC plc tarafından, halka açık teklif yoluyla Foster Wheeler AG’nin tam kontrolünün dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (20.05.2014; 14-18/333-143)
 • Kurul, Flint Group GmbH’in, Broad Street Principal Investments Holding LP ve KFG Investment LLC ortak girişimine dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (20.05.2014; 14-18/334-144)
 • Kurul, Florence Nightingale Hastaneleri Holding A.Ş. kontrolünde bulanan Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş.’nin bir kısım hissesinin Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (20.05.2014; 14-18/336-146)
 • Kurul, Rautaruukki Oyj hissedarlarının sahip oldukları Rautaruukki Oyj hisselerini SSAB AB hisseleri ile takas etmeleri vasıtasıyla Rautaruukki Oyj ile SSAB AB’nin birleşmesi işlemine izin verdi. (20.05.2014; 14-18/348-154)
 • Kurul, Scholz AG’nin, Toyota Tsusho Corporation tarafından bir kısım hisselerinin devralınması ve Scholz GmbH şeklinde yapılandırılarak ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi.(20.05.2014; 14-18/349-155)

Enerji

 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 08.05.2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirketler Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 15.04.2014 tarihli ve 6233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
 • Elektrik Piyasası İthalat Ve İhracat Yönetmeliği 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
 • Perakende Satış Hizmet Geliri İle Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.