Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017

Milletlerarası Anlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 28.11.2016 tarihli ve 2016/9586 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21.12.2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi’ne İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 20.12.2016 tarihli ve 2016/9646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.12.2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 12.12.2016 tarihli ve 2016/9656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Petrol ve Madencilik Bakanlığı Arasında Tamamlayıcı Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 27.12.2016 tarihli ve 2016/9685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13.01.2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Yedinci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında 12.12.2016 tarihli ve 2016/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.12.2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.12.2016 tarihli ve 2016/9616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı ikinci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında 12.12.2016 tarihli ve 2016/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı ikinci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Resmi İstatistik Programı’nın (2017-2021) Kabul Edilmesi Hakkında 12.12.2016 tarihli ve 2016/9621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı ikinci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 02.01.2017 tarihli ve KHK/679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 06.01.2017 tarihli ve 29940 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun Hükmünde Kararname maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 02.01.2017 tarihli ve KHK/680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 06.01.2017 tarihli ve 29940 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun Hükmünde Kararname maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 02.01.2017 tarihli ve KHK/681 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 06.01.2017 tarihli ve 29940 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun Hükmünde Kararname maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 28.11.2016 tarihli ve 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.01.2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.12.2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.12.2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 12.2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12.2016 tarihli ve 29932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2016/2) 30.12.2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2017/1)12.2016 tarihli ve 29935 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377)01.2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 15.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 01.2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.2017 tarihli ve 29937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair 03.01.2017 tarihli ve 1134 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı 05.01.2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.01.2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.01.2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 12.01.2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-48.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1b) 17.01.2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-55.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1c) 17.01.2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği 18.01.2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55) 19.01.2017 tarihli ve 29953 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Şekerbank T.A.Ş. arasında akdedilen Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (28.12.2016, 16-45/723-326)
 • Kurul, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi tarafından hazırlanan Çimento Sektöründe Alt İşveren ve Yüklenici İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Kılavuzu’nun uygulanmasına menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (05.01.2017, 17-01/3-3)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, KSPG (China) Investment Co. Ltd. ile Zhejiang YinLun Machinery Co., Ltd. arasında ortak girişim kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (28.12.2016, 16-45/730-BD)
 • Kurul, Kontrolü Makro Market A.Ş'ye ait olan Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tüzel kişiliğine son verilerek Makro Market A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (28.12.2016, 16-45/729-BD)
 • Kurul, Sojitz Hospital PPP Investment B.V.’nin, İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş.’nin belirli oranda hissesini Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.’den devralması işlemine izin verdi. (28.12.2016, 16-45/720-325)
 • Kurul, Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin, OEP Turkey Tech. B.V.’ye ait olan belirli oranda hissesinin ZTE Cooperatief U.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.12.2016, 16-45/718-324)
 • Kurul, Avnet Inc.’in “Technology Solutions” iş kolunun Tech Data Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.12.2016, 16-45/716-322)
 • Kurul, Cengiz Holding A.Ş., Limak Holding A.Ş. ve Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünde bulunan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.12.2016, 16-45/714-32)
 • Kurul, AKSA Enerji Üretimi A.Ş. ve iştirakleri bünyesinde bulunan Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti., Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti., Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd. Şti., Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Atik RES’in, hisse satışı yoluyla Güriş Grup şirketlerinden 1 G Enerji Üretim A.Ş., 2 G Enerji Üretim A.Ş., Notos Elektrik Üretim A.Ş., Anzer Elektrik Üretim A.Ş. ve 3 G Elektrik Üretim A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.01.2017, 17-01/13-5)
 • Kurul, Munksjö Oyj ve Ahlstrom Corporation'ın birleşme işlemine izin verdi. (05.01.2017, 17-01/2-2)
 • Kurul, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan KLK Enerji Üretim A.Ş. hisselerinin belli oranının Kalyon Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.01.2017, 17-01/1-1)
 • Kurul, Mas Deha Büro Sistemleri Bilişim San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.01.2017, 17-02/16-7)
 • Kurul, Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından kontrol edilen Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. hisselerinin tamamının Zorlu Holding A.Ş.’nin kontrolü altında bulunan Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.01.2017, 17-02/15-6)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 2016 Yılı Ekim Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’nu 21.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı 21.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, Doğal Gaz Piyasasında 2017 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Sermaye Miktarları’nı 22.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2016 Yılı Ekim Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu 27.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • Doğalgaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’a İlişkin 26.12.2016 tarihli ve 6807 sayılı EPDK Kararı 29.12.2016 tarihli ve 29933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK, 2016 Yılı Ekim Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu 29.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2016 Yılı Ekim Ayı LPG Piyasası Sektör Raporu’nu 30.12.2016 tarihinde yayımladı.
 • 3763/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 29.12.2016 tarihli ve 6815-5 sayılı EPDK Kararı, 03.01.2017 tarihli ve 29937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 04.01.2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.01.2017 tarihli ve 29938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.01.2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.01.2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.01.2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.01.2017 tarihli ve 29940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.01.2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.01.2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.01.2017 tarihli ve 29948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı 19.01.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2016 Yılı Kasım Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu 20.01.2017 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2016 Yılı Kasım Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’nu 20.01.2017 tarihinde yayımladı.