Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2014

Şubat 2014

Milletlerarası Anlaşmalar
• Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) arasında 5 Mart 2013 tarihinde imzalanan “OECD-Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi hakkında 09.12.2013 tarihli ve 5735 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun 15.02.2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• 27 Eylül 2013 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun 15.02.2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu Karaları
• “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi” unvanı ile bir vadeli işlem ve opsiyon borsası kurulmasına dair 10.09.2001 tarihli ve 2001/3025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkında 02.01.2014 tarihli ve 5776 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 06.02.2014 tarihli ve 28905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Mevzuat
• Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ 24.01.2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
• Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ 25.01.2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
• Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
• Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımları Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1) 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (Tebliğ No: 19) 29.01.2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
• İlişkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (Tebliğ No: 23) 29.01.2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
• Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (Tebliğ No: 26) 29.01.2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
• Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (Tebliğ No: 29) 31.01.2014 tarihli ve 28899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 361) 05.02.2014 tarihli ve 28904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2014/1) 05.02.2014 tarihli ve 28904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik) 06.02.2014 tarihli ve 28905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik, 24.12.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
• Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.02.2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14) 11.02.2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 31.12.2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
• Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 28) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 15) 11.02.2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 31.12.2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. İşletmeler bu Tebliği 01.01.2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
• Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ’ de (Sıra No: 41) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 16) 11.02.2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 31.12.2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. İşletmeler bu Tebliği 01.01.2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.
• Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, yayımını izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
• İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 28) 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
• Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 286) 18.02.2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1) 18.02.2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 27) 20.02.2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
Rekabet Hukuku
• Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Fibabanka A.Ş. arasında akdedilen Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi’ne muafiyet tanıdı. (19.02.2014; 14-07/149-64)

Birleşme ve Devralmalar
• Kurul, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından %55 oranında hisselerinin Global Enerji Hizmetler ve İşletmeler A.Ş.’den devralınması suretiyle Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Geliş Madencilik İnşaat Ticaret A.Ş.’nin ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (29.01.2014; 14-05/82-35)
• Kurul, Fagerhult GmbH tarafından Arlight Aydınlatma A.Ş.’nin tüm hisselerinin gerçek kişi hissedarlardan devralınması işlemine izin verdi. (29.01.2014; 14-05/86-38)
• Kurul, ArcelorMittal USA LLC. ile Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation ve grup şirketleri tarafından ThyssenKrupp AG’nin kontrolünde bulunan ThyssenKrupp Steel USA LLC.’nin devralınarak ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (29.01.2014; 14-05/89-39)
• Kurul, Esas Holding A.Ş. tarafından Ayakkabı Dünyası Mağazacılık ve İnşaat A.Ş. ile Akbacakoğlu Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin her birinin en az %60 en fazla %65 oranında hissesinin devralınması işlemine izin verdi. (29.01.2014; 14-05/99-40)
• Kurul, Adnan Polat Enerji Yatırımı A.Ş.’nin tüm hisselerinin Public Sector Pension Investment Board tarafından, dolaylı iştiraki PSPEUR S.a.r.l. aracılığı ile devralınması ve böylece Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Public Sector Pension Investment Board, Electricite de France S.A. ve Polat Ailesinin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (29.01.2014; 14-05/100-41)
• Kurul, Doğuş Holding A.Ş. ile BLG Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. arasında Salıpazarı Liman Sahasını işletmek amacı ile ortak girişim şirketi kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (29.01.2014)
• Kurul, Venetos Holding AG’nin Schmolz+Bickenbach AG’yi devralması işlemine izin verdi. (12.02.2014; 14-06/105-44)
• Kurul, Edison Mission Energy’nin iştiraki Mission Energy Holdings International Inc.’in tüm hisselerinin NRG Energy Holdings Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.02.2014; 14-06/108-47)
• Kurul, Anadolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Talesun Solar Germany tarafından ortak girişim şirketi kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (12.02.2014; 14-06/117-BD)
• Kurul, Orhan Holding A.Ş. tarafından Sıla Teknik Oto Yan San. ve Tic. A.Ş. ile STG Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, %51 oranında hissesinin, Sıla Holding Industriale S.p.a’dan devralınması işlemine izin verdi. (19.2.2014; 14-07/133-60)
• Kurul, Omur Denizcilik A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş., Güneş Sigorta A.Ş., Halk Sigorta A.Ş., Metropole Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. ve Vitsan Denizcilik A.Ş. tarafından ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (19.02.2014; 14-07/134-61)
• Kurul, Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kesa Turkey Limited’in “Darty” markası altında faaliyet gösteren 28 mağazasındaki tüm stok ve duran varlıkların, çalışanların ve bu mağazalara ilişkin kira sözleşmelerinin devralınması işlemine izin verdi. (19.02.2014; 14-07/137-63)
Enerji
• 26.03.2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 27.11.2013 tarihli ve 6508 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına ilişkin 13.01.2014 tarihli ve 5830 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2014/2) 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı Ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• 18.12.2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 27.11.2013 tarihli ve 6507 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına ilişkin 27.01.2014 tarihli ve 5863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 11.02.2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.