Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2015

Temmuz 2015

Milletlerarası Antlaşmalar

 • 15.05.2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 11.07.2015 tarihli ve 29413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 30.05.2012 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın onaylanmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı 12.07.2015 tarihli ve 29414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/7715 sayılı ve 13.05.2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 09.07.2015 tarihli ve 29411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) 23.06.2015 tarihli ve 29395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yüksek Planlama Kurulu’nca yayımlanan, 18.06.2015 tarihli ve 2015/24 sayılı Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018), 25.06.2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.06.2015 tarihli ve 29398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.06.2015 tarihli ve 29398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 26.06.2015 tarihli ve 29398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/23) 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik 28.06.2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.06.2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliği maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 04.07.2015 tarihli ve 29406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/26) 04.07.2015 tarihli ve 29406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/24) 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de (VII-128.7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7a) 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik 11.07.2015 tarihli ve 29413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ 12.07.2015 tarihli ve 29414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 15.07.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) 14.07.2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliği maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (Tebliğ No: 2015/29 ve Tebliğ No: 2015/30) 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Hukuku

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulları karşılamakla birlikte, Tedarik Sözleşmesi çerçevesinde “Mo99/Tc99m jeneratörü” ve “iyot-131 oral kapsül ve solüsyon” pazarlarında ortaya çıkacak sonuçların izlenebilmesi ve herhangi bir işbirlikçi sonucun ortaya çıkması durumunda zamanında müdahale edilebilmesi amacıyla söz konusu sözleşmeye iki yıl süreyle bireysel muafiyet tanıdı. (15-28/340-112, 07.07.2015)
 • Kurul, Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından sunulan medya performans ölçümüne yönelik hizmetler kapsamındaki faaliyetlere (medya satın alma performans analizi yapan “ExPL” hizmeti, medya planlama analizi yapan “PQS Planning Quality Score” hizmeti, medya envanter kontrol analizi görevi gören “Inventory Control” hizmeti, ajans seçimi ile ilgili danışmanlık hizmetleri, medya yönetim yetkinliklerine yönelik danışmanlık faaliyetleri ve medya yönetim faaliyetlerine yönelik eğitim faaliyetleri) 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verdi. (15-28/327-102, 07.07.2015)
 • Kurul, Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş., Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Ltd Şti., AVM Petrol Ürünleri Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Malkoçlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan muhtelif sözleşmelerin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin 5. maddesi kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi.( 15-28/310-91, 07.07.2015)
 • Kurul, Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından donanım özelliklerine yönelik bilgiler, fiyata yönelik bilgiler ve promosyonlara yönelik bilgilerin paylaşılmasına menfi tespit belgesi verdi. (15-29/428-124, 09.07.2015)
 • Kurul, ATM Banka Kartı Paylaşım Platformu Protokolü çatısı altında kurulan ve protokole taraf olan tüm bankaların birer üye ile temsil edildiği oluşumun, Platform çatısı altından alınarak BKM bünyesine dâhil edilmesi için, ATM Platform Komitesinin ve BKM Yönetim Kurulunun verdiği kararlar ile BKM bünyesinde konuyla ilgili yönetmelikler çıkarılarak yapılan çalışmalara süresiz olarak bireysel muafiyet tanıdı. (15-29/425-121, 13.07.2015)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Baker Hughes Incorporated’ın Halliburton Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-27/295-80, 30.06.2015)
 • Kurul, GrafTech International Ltd’nin kontrolünün Brookfield Asset Management Inc.’nin bağlı şirketi olan BCP IV GrafTech Holdings LP tarafından halka açık ihale teklifi yoluyla devralınması işlemine izin verdi. (15-27/296-81, 30.06.2015)
 • Kurul, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin belirli oranda hissesinin Carrefour Sabancı Tic. Merk. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-27/297-82, 30.06.2015)
 • Kurul, Komet Turizm ve Denizcilik Ticaret ve San. A.Ş.’nin belirli oranda hissesinin Marmedsa Turkey Denizcilik, Liman ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-27/298-83, 30.06.2015)
 • Kurul, Seyhan Hazır Beton Sanayi Madencilik Nakliyat Taşımacılık Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.’nin kontrolündeki beş adet hazır beton tesisinin Medcem Beton Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-27/299-84, 30.06.2015)
 • Kurul, Anadolu Endüstri Holding A.Ş. tarafından Moonlight Capital S.A. kontrolündeki MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin devralınması suretiyle Migros Ticaret A.Ş. üzerinde kontrolün sağlanması işlemine koşullu izin verdi. (15-29/420-117, 09.07.2015)
 • Kurul, Doğuş Zhenfa Kozmetik Ticaret A.Ş. ile KIKO International S.R.L. tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (15-28/333-105, 09.07.2015)
 • Kurul, Eaststarch C.V.’nin sermayesinin belli oranının, lmez B.V. tarafından Nederlandse Glucose lndustrie B.V.’den devralınması işlemine izin verdi. (15-28/332-104, 07.07.2015)
 • Kurul, Dorma Holding GmbH+Co.KGaA’nın tam kontrolünün Kaba Holding AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-28/316-94, 07.07.2015)
 • Kurul, Mitsui & Co. Ltd.’nin, Gonvarri Eolica S.L. ve iştiraklerinin belli oranda hissesini Holding Gonvarri S.L.’den devralması işlemine izin verdi. (15-28/303-85, 07.07.2015)
 • Kurul, Caffe Nerro Ventures Limited ile Infinity Invest’in ortak kontrolü altında bulunan Caffe Nerro Gıda Ürünleri A.Ş.’nin tam kontrolünün Caffe Nero Ventures Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-29/440-130, 09.07.2015)
 • Kurul, CD Holding Internationale’nin tam kontrolü altında bulunan Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.’nin ortak kontrolünün Şevket BAŞEV tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-29/439-129, 13.07.2015)
 • Kurul, Beta Marina Liman ve Çekek İşletmesi A.Ş. ve Pendik Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.’nin tüm hisselerinin Setur Servis Turistik A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin vermedi. (15-29/421-118, 09.07.2015)
 • Kurul, Zeki Kubilay Akyol, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin, Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş’de sahibi oldukları belli oranındaki paylarının Mustafa Selçuk Saraç tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-30/446-133, 10.07.2015)
 • Kurul, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. belli oranda hissesinin Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Ali Raif Dinçkök tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15-30/447-134, 10.07.2015)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), Nisan 2015 Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayımladı.
 • EPDK, 2015 Yılı Nisan Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu yayımladı.
 • EPDK, 01.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında 5665 No’lu Kurul Kararı’nı yayımladı.
 • EPDK, Mayıs 2015 Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu yayımladı.
 • EPDK, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı.
 • EPDK, 2015 Yılı Haziran Ayı Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu’nu yayımladı.
 • EPDK, 2015 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Mayıs Ayı Sektör Raporu’nu yayımladı.

Önemli İçtihatlar

 • Anayasa Mahkemesi’nin Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 8. Maddesi ve Geçici 14. Maddesi’nin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline ilişkin 22.05.2014 tarihli ve E: 2013/65, K: 2014/93 sayılı kararı 24.06.2015 tarihli ve 29296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.