Komisyon, British Airlines, American Airlines Ve Iberia’nın Atlantik Ötesi Güzergâhlardaki Uçuşlara İlişkin Taahhütlerini Kabul Etti

Ağustos 2010

Komisyon, Oneworld Alliance üyeleri British Airways, İberia ve American Airways tarafından sunulan taahhüt planını onayladı.

Olaylar

Rekabet Soruşturmaları
Komisyon, Nisan 2009′da, bazı havayolu şirketleri arasında kurulan ve Atlantik ötesi güzergâhlara ilişkin işbirliğini konu alan iki rekabet soruşturması başlattı. Bu soruşturmalardan ilki, Air Canada, Continental, Lufthansa, United(1) arasındaki, ikincisi ise, Oneworld Alliance’ın 3 üyesi, American Airlines, British Airways ve Iberia arasındaki işbirliğini konu almaktaydı.

Rekabete Aykırı Sözleşmeler
Havayolu şirketleri arasındaki anlaşmalar, Atlantik ötesi güzergâhlara ve özellikle Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika güzergâhları için ticaret, pazarlama ve operasyonel işbirliği öngörmekteydi. Anılan işbirliği, bütün Avrupa ve Kuzey Amerika güzergâhlarında gelir paylaşımı, takvim planlaması, fiyat ve kazanç yönetimini de içermekteydi.

İddianame

Komisyon, Eylül 2009′da, American Airlines, British Airways ve İberia’ya bir iddianame göndermiştir(2). Anılan iddianame, havayolu şirketleri arasındaki yoğun işbirliğinin, Avrupa Birliği rekabet kurallarına aykırılık teşkil edebileceğini (ATA m. 101) öngörmektedir. Komisyon, havayolu şirketleri arasındaki anlaşmaların, Atlantik ötesi güzergâhlarda rekabeti kısıtlayıcı etkiler taşıyıp taşımadığını ele almış ve özellikle Londra-Dallas, Londra-Boston, Londra-Miami, Londra-Şikago, Londra-New York ve Madrid-Miami hatlarındaki tüketici zararı üzerinde yoğunlaşmıştır.

Sunulan taahhütler

Taraflar, soruşturma sırasında Komisyon’un endişelerini ortadan kaldırmak için, anılan altı Atlantik ötesi hata ilişkin sefer sınırlamaları öngören taahhütler sunmuşlardır. Ayrıca, American Airlines, British Airways ve Iberia havayolları, bu güzergâhlarda “sık uçan yolcu” programlarına erişim sağlamayı ve pazara yeni giren havayolu şirketlerinin müşterilerine de “sık uçan yolcu programları” aracılığıyla mil biriktirme ve toplama imkânı tanımayı taahhüt etmişlerdir.
Taraflar, işbirliklerinin pazar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini kolaylaştırmak için Komisyon’a düzenli aralıklarla veri sunmayı da yükümlenmiştir. İşbu taahhütler 10 yıl süreyle bağlayıcı olacak ve uygulanmalarını denetlemek üzere bir kayyım atanacaktır(3).

İlgilileri Davet

Komisyon, havayolu şirketlerinin sunduğu taahhütlere ilişkin olarak ilgilileri yorumlarını iletmeye davet etmiştir.
Taahhütler, giriş engellerinin azaltılması bakımından olumlu karşılanmıştır. İlgililer, taahhütlerin kapsamı ve uygulanması konusunda Komisyon’a detaylı yorumlar da iletmişlerdir. Bu yorumların bir kısmı, pazar testi sonrasında hazırlanan son taahhüt paketinde, bazı değişikliklere yer verilmesinde de yol gösterici olmuştur.

Karar

Komisyon, havayolu şirketleri tarafından sunulan taahhütlerin, anılan güzergâhlardaki giriş engellerini azaltarak veya ortadan kaldırarak, rakip havayolu şirketlerinin bu güzergâhlarda faaliyete geçmelerine ve faaliyetlerini devama imkân sağladığına kanaat getirmiştir(4).

Amerikan makamları ile işbirliği

Komisyon, soruşturma sırasında, ABD Ulaştırma Bakanlığı (“AUB”) ve ABD Adalet Bakanlığı (“AAB”)başta olmak üzere, Amerikan makamları ile yakın bir işbirliği içinde çalışmıştır.


  1. Star Alliance’ın mevcut ve müstakbel üyeleri.
  2. İddianame, Komisyon’un rekabet soruşturmalarında yer verdiği olağan bir aşamadır. Komisyon, bu aşamada, tarafları iddiaları konusunda yazılı olarak bilgilendirmektedir. İddianame, muhatabı da yazılı olarak cevap verebilir. Muhatap, Komisyon tarafından bildirilen iddialara ilişkin savunması kapsamında her türlü maddi vakıayı ortaya koyabilir. Muhatap ayrıca, olaya ilişkin yorumlarını dile getirmek üzere sözlü duruşma da talep edebilir.
  3. Önerilen taahhütlerin bir özeti, 1/2003 sayılı Tüzüğün 27(4) sayılı hükmüne uygun olarak, 10 Mart 2010 tarihli ATRG’de yayımlanmıştır.
  4. Komisyon kararında, Avrupa Birliği Rekabet Kurallarının Uygulanmasına İlişkin 1/2003 sayılı Tüzüğün 9. maddesine uygun olarak, 10 Mart 2010 tarihinde başlatılan pazar testinin sonuçları dikkate alınmıştır.