Komisyon Sanyo/Panasonic Devralmasına İzin Verdi

Kasım 2009

Komisyon, Panasonic Corporation (“Panasonic”)’in Sanyo Electric Co. Ltd. (“Sanyo”)’nin kontrolünü devralması işlemine rekabetin etkilendiği pazarlarda bazı batarya üretim tesislerinin elden çıkarılması şartı ile izin verdi[i][ii].

Tarafların Faaliyetleri

Sanyo ve Panasonic çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanayi gruplarıdır. Panasonic öncelikli olarak görsel-işitsel ve iletişim ürünlerinin, ev aletlerinin, batarya ve sanayi ürünleri de dâhil olmak üzere elektronik parça ve aletlerin gelişim, üretim ve satışında dünya çapında rol oynayan bir sanayi grubudur. Sanyo ise öncelikli olarak tüketim malları, ticari araçlar ile batarya, endüstriyel lojistik ve bakım ekipmanları gibi elektronik araçların üretim, gelişim ve satışını gerçekleştirmektedir.

Devralma İşlemi ve Soruşturma

Komisyon, Panasonic’in Sanyo’nun kontrolünü devralmasına yol açan işlemin kendisine bildirilmesi[iii] üzerine ilgili pazarlarda soruşturma başlatmıştır.

Komisyon rekabet incelemelerini devralma sonucu ortaya çıkacak olan teşebbüsün belirgin bir pazar payına sahip olacağı bazı batarya pazarları ile sınırlamıştır. Bu pazarlar:

  • Silindir lityum batarya pazarları,[iv]
  • Taşınabilir ve şarj edilebilir nikel-metal hidrit batarya pazarları,[v]
  • Lityum bazlı ve şarj edilebilir yuvarlak batarya pazarlarıdır.[vi]

Tarafların Taahhütleri

Taraflar, ilgili pazarlardaki rekabet endişelerini ortadan kaldırmak amacıyla aşağıdaki taahhütlerde bulunmuşlardır:

  • Silindir lityum ve şarj edilebilir batarya üretimi yapan tesislerin elden çıkarılması,
  • Taraflardan birinin taşınabilir nikel-metal hidrit işinin elden çıkarılması.

Tarafların bu taahhütlerde bulunmalarının nedeni, ilgili pazarlardaki pazar payı artışının önlenmesidir[vii]

Komisyon Soruşturması[viii]

Komisyon, soruşturma neticesinde, yukarıda belirtilen taahhütlerin rekabet endişelerini ortadan kaldıracağı ve etkin rekabeti sağlayacağı sonucuna varmıştır.[ix]

Komisyon, ayrıca video ve ses kayıt cihazları (camcorder) ve plazma televizyon pazarları gibi hem Panasonic hem de Sanyo’nun faaliyet gösterdiği çeşitli elektronik ürün pazarlarını da gözden geçirmiştir. Komisyon soruşturması, anılan işlemin diğer pek çok pazar açısından ancak çok sınırlı pazar payı artışlarına neden olacağını ve taraf teşebbüslerin birbirlerinin yakın rakipleri olmadıklarını ortaya koymuştur. Kaldı ki, devralma neticesinde ortaya çıkacak olan teşebbüs, çok sayıda rakibi bulunması nedeni ile ilgili pazarlarda rekabetçi baskı ile yüzleşmeye devam edecektir.

Sonuç

Komisyon, taraflarca verilen devir taahhütleri inceledikten sonra, işlemin Avrupa Ekonomik Alanı’nın tamamı veya önemli bir bölümünde etkin rekabeti belirgin bir şekilde engellemeyeceğini tespit etmiş ve işleme izin vermiştir. Bu karar, devir taahhütlerinin güç ve önemini ortaya koymaktadır. Nitekim bu taahhütler – etkili sonuçları sayesinde – normalde izin verilmeyecek olan işlemlerin gerçekleştirilmesine imkân tanırlar. Diğer taraftan, devir taahhütleri, Komisyon’un yoğunlaşma işleminin rekabete uygunluğu konusunda ek bir inceleme yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, soruşturma sürecini hızlandırmıştır.


[i]Karara ilişkin basın duyurusunu incelemek için bkz.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1383
[ii] Her iki teşebbüs de Japonya menşelidir.
[iii]Daha önceki bildirimi için bkz.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:195:0023:0023:EN:PDF
[iv] Silindir lityum bataryalar, uzun zaman dayanıklılık ve yüksek enerji gerektiren cihazlar için uygundur. Örneğin alarmlar.
[v] Taşınabilen ve şarj edilebilir nikel metal hidrit bataryalar geniş çapta kullanım alanına sahiptir. Örneğin, güç aletleri, kişisel bakım araçları (tıraş makineleri, diş fırçaları, epilasyon aletleri), oyuncaklar, taşınabilir tarayıcılar, çift taraflı radyolar.
[vi] Lityum bazlı şarj edilebilir yuvarlak bataryalar cep telefonlarındaki saatler için destekleyici güç olarak, dijital kameralarda, saatlerde, bilgisayarlarda, arabaların anahtarsız giriş sistemlerinde kullanılırlar.
[vii] Komisyon bildirisi komisyon düzenlemelerinin (EC) No. 13972004 ve Komisyon Düzenlemeleri (EC) NO.80/2004 2008/C–267/01 numaralı Ekim 22,2008 tarihli bildiride kabul edilmiştir. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:267:0001:0027:EN:PDF uygun bir alıcıya yapılan elden çıkarma işlemlerine geniş yer verir. Bu bildiriye göre, anılan taahhüt rekabetin tekrar yapılandırılmasının en etkili yoludur. Daha fazla bilgi için Temmuz 2009 baskısı: http://www.erdem-erdem.com/KMDefault.aspx?tabindex=4&tabid=214&Itid=285
[viii] Komisyon, anılan olayda ilgili otoriteler arasındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Japon Adil Ticaret Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmıştır.
[ix] Komisyon bildirisine göre taahhütler rekabet endişelerini ortadan kaldırmalı, kapsamlı ve etkili olmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Haziran 2009 baskısına bakınız (dn.7).