Avukat

Can Yıldız

Birim Rekabet ve Uyum
Diller Türkçe, İngilizce
Can Yıldız
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Can Yıldız, Erdem & Erdem’in Rekabet ve Uyum Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle rekabet hukuku rekabet soruşturmaları, birleşme ve devralma işlemleri, ekonomik regülasyon, enerji hukuku ve kişisel verilerin korunması mevzuatı üzerine danışmanlık sunar. Yıldız, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen 30’u aşkın soruşturmada, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yüksek profilli teşebbüsleri, çok çeşitli iddialar karşısında savunmuştur. Ek olarak, Türkiye, Avrupa ve Amerika’da birçok ulusal ve uluslararası birleşme ve devralma işlemlerinde sektöründe önde gelen şirketleri rekabet hukuku kapsamında temsil etmiştir. Ayrıca birçok çokuluslu ve ulusal şirkete rekabet hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sunan Can Yıldız, teşebbüsleri Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin iptal davalarında ve bunların temyiz sürecinde de temsil eder.

Yıldız, yerli ve yabancı müvekkillerin rekabet hukuku uyum programları çerçevesinde hukuka tam uyum süreçlerine destek verir. Ayrıca kişisel verilerin korunması mevzuatına, ABD'nin ekonomik yaptırım rejimine ve uluslararası yolsuzluk ve rüşvetle mücadele düzenlemelerine uyum programları ve danışmanlık hizmeti yürütmektedir.

Elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalarda temsil etti. Yabancı yatırımcılara Türkiye’deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) hakkında danışmanlık veren Yıldız ayrıca anti-damping soruşturmalarında da şirketleri temsil etti.

Yıldız, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Hizmet Alanları

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak kişilere ait özel bilgilerin mahremiyetini koruma altına alır.
Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku
Serbest pazar ekonomisinde rekabeti düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır.
Uyum
Uyum
Kurum operasyonlarının güncel mevzuatlar ile uyumunun sağlanmasıdır.
Yolsuzlukla Mücadele
Yolsuzlukla Mücadele
Yetkinin kanun dışı ve etik açıdan uygun olmayan şekilde kullanılmasını önlemeyi amaçlar.

Yer Aldığı Projeler

Rekabet Hukuku
Uyum
Kurumsal Danışmanlık
 • Otomotiv, havayolu taşımacılığı, liman hizmetleri, finansal hizmetler, lojistik, internet perakendeciliği, hızlı tüketim malları, alkollü ve alkolsüz içecekler, gübre ve kimyasallar, turizm, çevrimiçi rezervasyon hizmetleri ve kağıt ambalaj gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren önde gelen yerel ve çok uluslu şirketlere düzenli olarak rekabet hukuku alanında danışmanlık sunulması.
 • Bira sektöründe lider konumdaki bir şirketin Rekabet Uyum Müdürlüğünde yarı zamanlı görev alarak, müvekkile günlük olarak danışmanlık sunulması, rekabet hukukuna ilişkin her türlü sorularına yanıt verilmesi ve rekabet hukuku denetimleri ile eğitimleri yürütülmesi.
 • Türkiye’deki en büyük indirim market zincirinin Rekabet Kurulu kararının iptali için açılan davada temsil edilmesi.
 • Önde gelen bir havayolu şirketinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmada temsil edilmesi ve taahhüt sürecinin yönetilmesi.
 • Önde gelen bir alkolsüz içecek tedarikçisinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmada temsil edilmesi.
 • Bir otomotiv distribütörünün Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmada temsil edilmesi.
 • Önde gelen bir perakende mağaza zincirinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmada temsil edilmesi.
 • Önemli bir gübre üreticisinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen bilgi değişimi iddialarına ilişkin soruşturmada temsil edilmesi.
 • Bir hastanenin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmada temsil edilmesi ve taahhüt sürecinin yönetilmesi.
 • Sektörde başta gelen bir turizm grubu ve çok sayıda iştirakinin kartel ve hâkim durumun kötüye kullanılması iddialarına ilişkin soruşturmada temsil edilmesi.
 • Bir çevrimiçi rezervasyon hizmetleri platformu ile küresel çapta faaliyet gösteren bir güzellik, kişisel bakım ve ev bakımı ürünleri üreticisinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen dikey kısıtlama iddialarına ilişkin soruşturmada temsil edilmesi.
 • Bir yabancı yatırım bankasının Türkiye şubesi ile çokuluslu bir teknolojik ürün perakendecisinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen kartel ve uyumlu eylem iddialarına ilişkin soruşturmada temsil edilmesi.
 • Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir teknoloji firmasının Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen standarda esas patentlerin lisanslanmasına ilişkin soruşturmada temsil edilmesi.
 • Finansal teknolojiler sektöründe faaliyet gösteren bir teşebbüs birliğinin Rekabet Kurumu nezdinde yapılan bireysel muafiyet başvurularında temsil edilmesi.
 • Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir altyapı-inşaat şirketinin çeşitli ortak girişimler bünyesindeki diğer ortağın hisselerini devralmasına ilişkin önemli bir işlem kapsamında temsil edilmesi ve işlemin Rekabet Kurumu nezdinde rekabet hukuku bildiriminin yapılması.
 • Uçak parçaları ve motorları üreten pazar lideri bir teşebbüsün yine aynı alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli bir diğer teşebbüsü devralmasına ilişkin net değeri 30 milyar doları aşan işlem kapsamında temsil edilmesi ve işlemin Rekabet Kurumu nezdinde rekabet hukuku bildiriminin yapılması.
 • Doğal kaynak ve maden ürünleri ticareti alanında faaliyet gösteren küresel ölçekli bir şirketin dünyanın en büyük kok kömürü madenlerinden birini devralması işleminde temsil edilmesi ve işlemin Rekabet Kurumu nezdinde rekabet hukuku bildiriminin yapılması.
 • Yurtdışı merkezli çeşitli özel sermaye şirketlerinin çok sayıda devralma işleminde temsil edilmesi ve işlemin Rekabet Kurumu nezdinde rekabet hukuku bildirimlerinin yapılması.
 • Ulusal ve çok uluslu şirketlerin Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin iptal davaları ile bu davaların temyiz süreçlerinde temsil edilmesi.
 • Enerji, telekomünikasyon, hızlı tüketim malları ve sigorta sektörleri de dâhil olmak üzere ulusal ve çok uluslu şirketlere rekabete uyum programları hazırlanması ve sürecin denetlenmesi.
 • Teknoloji, inşaat, metalürji, hızlı tüketim malları sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli şirketlere kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum programları dâhilinde hizmet verilmesi.
 • Önemli bir metalürji şirketi ile ABD’de kurulu iştirakine ABD ekonomik yaptırım rejimi ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla mücadele düzenlemelerine uyum programı dahilinde hizmet verilmesi.
 • Metal çubuk üreten yerli bir şirketin Mısır Otoritesi tarafından yürütülen bir anti-damping soruşturmasında temsil edilmesi.
 • Teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu bir şirkete potansiyel devralma işlemine ilişkin olarak alım görüşü sağlanması ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Çok uluslu bir enerji şirketler grubu ile yerel bir şirketler grubu arasında kurulan bir konsorsiyuma yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması ile yenilenebilir enerji kaynak alanları hakkında danışmanlık verilmesi.

Eğitim

Bilkent Üniversitesi, LLB


TED Ankara Koleji

Yayınlar

Hukuk Postası
Diğer Makaleler
 • Gönenç Gürkaynak, Can Yıldız & Sanem Kinalp, "The Relationship between Trade Policy and Competition Policy: The Interface between Predatory Pricing and Anti-Dumping Regulations”, The Academic Gift Book of ELIG, Attorneys-at-Law in Honor of the 20th Anniversary of Competition Law Practice in Turkey, Mart 2018.
 • Şahin Ardıyok & Can Yıldız, "Turkey Introduces Project-Based Government Incentives”, Mondaq, 29 Aralık 2016.
 • Şahin Ardıyok, Tolga Turan & Can Yıldız, "The Long Expected Regulation On Renewable Energy Designated Areas In Turkey”, Mondaq, 1 Kasım 2016.
 • Şahin Ardıyok & Can Yıldız, "New Wave Of Investment Incentives In Turkey”, Mondaq, 26 Eylül 2016.


Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.