Avukat

Helin Akbulut

Birim Birleşme ve Devralmalar, Banka ve Finans
Diller Türkçe, İngilizce
Helin Akbulut
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Helin Akbulut, Erdem & Erdem’in Kurumsal İşler Departmanı’nda Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle, ulusal ve uluslararası birleşme ve devralmalar, sözleşmeler ve bankacılık ve proje finansmanı alanlarında müvekkillere danışmanlık hizmeti sunar.

Birleşme ve devralmalar, kurumsal genel danışmanlık, tasfiye ve diğer kurumsal işlemlere ilişkin projelerde çalışmalarını sürdüren Akbulut ayrıca, ulusal ve çokuluslu işlemlerde ticaret hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri sunar.

Sermaye piyasası çalışmalarında da aktif olarak yer alan Akbulut, sermaye piyasalarındaki düzenlemelere ilişkin olarak çokuluslu yatırım şirketlerine, bankalar ve finans kurumları ile halka açık şirketler de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık sağlar.

Hizmet Alanları

Banka ve Finans Hukuku
Banka ve Finans Hukuku
Krediler, tahvil, para ve teminatları konu alan geniş bir hukuk alanıdır.
Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Proje Finansmanı
Proje Finansmanı
Projenin potansiyel nakit akışına odaklanan, özel bir finansman türüdür.
Sermaye Piyasası İşlemleri
Sermaye Piyasası İşlemleri
Fon sahipleri ile fon arayanların arasında çeşitli yatırım araçları ile gerçekleşen işlemlerdir.
Uluslararası Ticari İşlemler
Uluslararası Ticari İşlemler
Ülkeler arası hukuk sistemlerini dikkate alan, uluslararası karmaşık ticari iş ve işlemlerdir.
Yolsuzlukla Mücadele
Yolsuzlukla Mücadele
Yetkinin kanun dışı ve etik açıdan uygun olmayan şekilde kullanılmasını önlemeyi amaçlar.

Yer Aldığı Projeler

Birleşme ve Devralmalar
Kurumsal Danışmanlık
Banka ve Finans Hukuku
 • Cam sektöründe beşi halka açık anonim şirket olan altı grup şirketinin birleşmesi işleminden oluşan yeniden yapılandırma projesinde danışmanlık verilmesi.
 • Maden sektöründe faaliyet gösteren birden fazla şirketin satın alınmalarında hukuki inceleme yapılması.
 • Ulaştırma ve lojistik alanında faaliyet gösteren 4 farklı Türk şirketin satın alınmasına ilişkin projede hukuki incelenme yapılması.
 • Liman işletmeciliği faaliyetleri sürdüren şirketlerin devralınmasına ilişkin hukuki incelemelerin yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi.
 • Yurt dışında gerçekleşecek bir yenilenebilir enerji şirketinin devralınmasında projeyi yürüten ekipte yer alınması, hukuki incelemenin takibi.
 • Yurtdışında yapılan ve liman işletmeciliği sektörüne ilişkin özelleştirme projesi kapsamında danışmanlık verilmesi.
 • Türkiye’de kurulu bir holding şirketinin Lüksemburg menşeli iştirakine şirketler hukuku kapsamında danışmanlık verilmesi.
 • Türkiye’deki bir spor kulübünün sözleşme çalışmaları ve kurumsal yönetim çalışmalarına ilişkin genel danışmanlık sağlanması.
 • Bir belediyenin bağlı kuruluşuna dış kaynaklı kredilere ilişkin danışmanlık verilmesi.
 • Türkiye’de faaliyet gösteren Türkiye ve yurtdışı merkezli bankalara, bankacılık mevzuatı, sözleşme çalışmaları ve günlük işlemlere ilişkin genel danışmanlık sağlanması.
 • Liman işletmeciliği ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding şirketinin kredi sözleşmelerine ilişkin hukuki görüşlerin hazırlanması.

Eğitim

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ekonomi Bölümü yan dal diploması ile)


TED Ankara Koleji Vakfi Özel Lisesi (Uluslararası Bakalorya Diploması) 

Yayınlar

Hukuk Postası
Diğer Makaleler
Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği
TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.