Avukat

Özge Kısacık

Birim Vergi
Diller Türkçe, İngilizce, Almanca
Özge Kısacık
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda Avukat olarak görev yapan Özge Kısacık, vergi ve gümrük alanında ulusal ve uluslararası şirketler nezdinde gerçekleştirilen vergi ve gümrük incelemelerine ilişkin danışmanlık ve dava hizmetleri sunar.

Söz konusu hizmetler kapsamında; vergi inceleme süreç ve raporunun değerlendirilmesi, rapora karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’na başvurulması, tarhiyat öncesi/tarhiyat sonrası uzlaşma safhalarında hukuki danışmanlık verilmesi ile uzlaşmanın sağlanamaması ve dava yoluna başvurulması halinde tüm yargı sürecinin takibi ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sürecinin yönetilmesi gibi konular yer alır.

Ek olarak, gümrük incelemeleri sonucu düzenlenen ek tahakkuk ve cezalara karşı ilgili gümrük otoriteleri nezdinde uzlaşma sürecinin takibi, itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve itiraz sürecinin takip edilmesi ile gümrük uyuşmazlıkları kapsamında tüm yargı sürecinin yönetilmesi de çalışma alanları arasındadır.

Özge Kısacık; birleşme, bölünme, tür değişikliği, ayni sermaye konulması, varlık devri gibi yeniden yapılandırma projelerinde vergi hukukunu göz önüne alarak alternatif modellerin tespiti ve uygulaması konularında müvekkillerine hukuki destek verir.

Ayrıca, teknik iflas/borca batıklık değerlendirmeleri ve söz konusu durumun bertaraf edilmesi için uygulanabilecek hukuki alternatiflerin tespit edilmesi ile şirket genel kurul toplantıları, ana sözleşme tadil işlemleri, sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinde de müvekkillerine hukuki ve vergisel danışmanlık hizmeti sunar.

Hizmet Alanları

Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku
Kamu ile kurumlar ve kişiler arasındaki vergisel ilişkileri konu alan hukuk dalıdır.
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Ödeme aczi durumlarını ya da mali yapı değişikliklerini ele alır.

Yer Aldığı Projeler

Vergi Danışmanlığı
Vergi ve Gümrük Davaları
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Kurumsal Danışmanlık
 • Şişecam bünyesinde gerçekleştirilen ve 5 halka açık, 1 halka kapalı şirketin taraf olduğu birleşme işleminde hukuki ve vergisel danışmanlık verilmesi.
 • Turizm sektöründe lider konumdaki bir holding için kısmi bölünme projesinde vergisel ve hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Muhtelif holdingler nezdinde gerek grup içi gerekse kredi kurumlarından kullandırılan kredilere ilişkin vergisel görüş verilmesi.
 • Enerji sektöründe lider bir Holding şirketin beş grup şirketinin tek bir şirket altında birleştirilmesine ilişkin birleşme projesinde ve üretim işletmesinin ticaret ve vergi mevzuatı kapsamında kısmi bölünme suretiyle kurulan tam mükellef bir sermaye şirketine devri projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • İnşaat, turizm ve enerji alanında faaliyet gösteren bir holding şirketin ticaret ve vergi mevzuatı uyarınca tam bölünmesi projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Türkiye’nin önde gelen marketler zincirinden birinin uluslararası vergi yapılanmasına ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Uluslararası bilişim ve telekomünikasyon sektöründe lider iki farklı grup şirketin Türkiye’deki vergi ihtilaflarında, uzlaşma aşamasından dava sürecine kadar olan tüm aşamalarda temsil edilmesi.
 • İlaç sektöründe lider iki farklı grup şirketin Türkiye’deki vergi ihtilaflarında tüm dava sürecinin takip edilmesi ve tüm aşamalarda temsil edilmesi.
 • Gıda sektöründe faaliyet gösteren Holding şirket ve grup şirketlerinin gümrük ve vergi ihtilaflarında, uzlaşma aşamasından dava sürecine kadar tüm aşamalarda temsil edilmesi. 
 • Denizcilik, enerji, maden, gayrimenkul gibi pek çok alanda faaliyet gösteren global bir holding şirketi ve grup şirketlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin birleşme, bölünme ve üretim işletmesinin ticaret ve vergi mevzuatı kapsamında kısmi bölünme suretiyle kurulan tam mükellef bir sermaye şirketine devri projesinde hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Maden, Enerji, Yatırım ve Turizm sektöründe faaliyet gösteren bir grup şirketin birleşme, bölünme ve tür değişikliği gibi şirket yeniden yapılandırma projelerinde ve sermaye yapılandırılması projelerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Uluslararası bilişim ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren iki grup şirketin birleşme projesinde ve kar payı dağıtımı konusunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Bilişim, turizm ve cam sektörü gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren pek çok şirketin limited şirketten anonim şirkete dönüştürülmesine ilişkin tür değişikliği projesinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren iki farklı şirketin tam bölünmesi suretiyle eş zamanlı olarak üç yeni şirketin kurulmasına ilişkin tam bölünme projesinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Cam sektöründe lider bir grup bünyesinde gerçekleştirilen birleşme işlemi kapsamında devrolan şirketler nezdinde mevcut olan enerji üretim lisanslarının devir sürecinin takibi.
 • Enerji sektöründe lider bir şirketin GES tesislerine ilişkin olarak düzenlemiş olduğu sözleşmeler kapsamında genel danışmanlık sağlanması. 

Eğitim

İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, LLM


İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, LLB


Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (Genç IFA)
Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (Genç IFA)
The European Law Students’ Association (ELSA)
The European Law Students’ Association (ELSA)

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.