Avukat

Tolga Sevinir

Birim Davalı İşler
Diller Türkçe, İngilizce
Tolga Sevinir
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Tolga Sevinir, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Müvekkillerini ticari uyuşmazlıklarından kaynaklanan her türlü hukuki ihtilaflarında mahkemeler nezdinde temsil eder. İdari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarda da aktif rol alan Sevinir, dava takibinin yanı sıra müvekkillerine sözleşmeler ve şirketler hukuku alanlarındaki gündelik sorunlarında da danışmanlık hizmeti sunar.  

Tolga Sevinir, ticari ve idari uyuşmazlıkların yanı sıra fikri mülkiyet hukuku ve deniz ticareti hukuku alanlarında da çalışmaktadır.

Hizmet Alanları

Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
Deniz Ticaret Hukuku
Deniz Ticaret Hukuku
Deniz ulaşımı ile gerçekleşen faaliyetleri ele alan ticaret hukuku dalıdır.
Fikri Mülkiyet
Fikri Mülkiyet
İş sırları ve patentler gibi soyut mülklerin aidiyet ve kullanım haklarının korunmasıdır.
İdare Hukuku
İdare Hukuku
Kişiler ve şirketler ile kamu arasındaki işleyişi ve ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.

Yer Aldığı Projeler

Davalar
Deniz Ticaret Hukuku
İdare Hukuku
  • Çevrimiçi platform hizmeti veren bir şirketin Türkiye’deki faaliyetini durdurması sebebiyle kendisine karşı açılan tazminat davalarında davalı tarafın temsil edilmesi.
  • Türkiye’nin enerji alanındaki en büyük yatırımcılarından birine ait akaryakıt dolum ve transfer limanında yaşanan patlama neticesinde açılan tazminat ve ceza davalarında davalı tarafın temsil edilmesi.
  • İç Anadolu bölgesinde alt ve üst yapı inşaatı alanında hizmet veren bir holding şirketin gerçekleştirdiği genel kurul toplantısının iptali için açılan davada azınlık pay sahibi olan davacı tarafın temsil edilmesi.
  • Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketi aleyhine açılan haksız rekabet ve marka ihlali davasında davalı tarafın temsili.
  • Turizm ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir şirketin Türkiye’deki projesinde yüklenici ve lisans hakkı sahibi ile yaşanan ihtilafta davacı tarafın temsil edilmesi.
  • Türkiye’nin petrokimya ve kimyevi maddeler üretiminde önde gelen bir holding şirketin vergi uyuşmazlığından doğan ihtilaflarında vergi mahkemeleri nezdinde temsil edilmesi.
  • Avrupalı havayolu şirketi olan şirketin, Türkiye’de bulunan yolcu uçaklarının sicilden terkin ve ihraç işlemlerinin yürütülerek, Türk leasing şirketi ile ortaya çıkan ihtilafta temsil ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi. 
  • Akdeniz havzasının en büyük konteyner limanlarından birisi olan şirket için mevzuata uyum programının yürütülmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Türkiye’nin önde gelen tekne ve yat marinasının inşasından sorumlu yüklenici şirketin, alt yüklenici ve tedarikçileri ile arasındaki hukuki ilişkinin kurgulanması, sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi ile hukuki ihtilaflarda müvekkil şirketin temsili. 
  • Türkiye’nin sanayi üretiminde öncü bir şirketin, özel proje alanı ilan edilen arazisi üzerindeki imar planlarının iptali amacıyla idare mahkemeleri nezdinde şirketin temsil edilmesi. 

Eğitim

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Ankara Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi  


Yayınlar

Hukuk Postası
Tümünü Gör

Üyelikler

İzmir Barosu
İzmir Barosu
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.