Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

08.09.2022 Melis Uslu
% 0

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 07.09.2022 tarihli ve 31946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik uyarınca bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüpleri bilanço esasına göre defter tutmalı ve her türlü gelir ve giderlerini, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlamalıdır.

Yönetmelik ile bilanço esasına göre spor kulüpleri tarafından tutulacak defterler karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri olarak sayılmış olup bu defterlerin elektronik ve fiziki ortamda tutulma şartları, kayıt zamanı, defterlerin tasdik edilme usulü düzenlendi.

Ayrıca, hesap döneminin 1 Ocak’ta başladığı ve 31 Aralık’ta sona ereceği; konsolidasyonun söz konusu olduğu durumlarda konsolidasyonun spor kulübü bilançosunda yapılacağı; vergi kanunları uyarınca defter tutma yükümlülüğü bulunan iktisadi işletmeler hariç olmak üzere spor kulüplerinin talepte bulunmaları halinde farklı tarihleri kapsayan hesap dönemini kullanmalarına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından izin verilebileceği ifade edildi.

Spor kulübü adına gelir tahsil etmeye yetkili kişilerin yönetim kurulu kararı ile tespit edilmesi, yetki sürelerinin en çok yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenmesi ve bu kişilere ilişkin Yönetmelik ekindeki yetki belgesinin doldurulması zorunluluğu getirildi.

Yönetmelik geçici madde 1 ile, Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgelerin kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam edileceği düzenlendi.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Hukuki Gelişmeler
Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 22.12.2022 tarihli ve 32051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları aşağıdadır...

Spor Hukuku 26.12.2022
Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Hukuki Gelişmeler
Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Spor Hukuku 16.09.2022

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.