ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

SPOR TAHKİM MAHKEMESİ KURALLARI

Giriş Spor Tahkim Mahkemesi (“CAS”) spor ile bağlantılı uyuşmazlıkların arabuluculuk veya tahkim yöntemleriyle çözümünü amaçlayan, bağımsız bir kuruluştur. Sportif Uyuşmazlıkların Çözümünde Görev Alan Organların Statüsü (“Statü”) madde S1’de Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (“Konsey”) ile CAS adı altında iki organ düzenlenir. Her iki organın da merkezi İsviçre, Lozan’dır. CAS’ın yönetimi ve finansmanı Konsey’e aittir. CAS spor uyuşmazlıklarının özgün karakterine cevap verecek şekilde kendi Yargılama Kurallarını (“Kurallar”)[1]»

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU UYARINCA AYNI ZARARDAN BİRDEN ÇOK KİŞİNİN SORUMLU OLMASI HALİ

Giriş Aynı zarardan birden çok kişinin sorumlu olması halinde, gerek zarar görenle sorumlular arasındaki ilişki – ki bu “dış ilişki” olarak adlandırılır –, gerekse sorumluların kendi arasındaki ilişki 818 sayılı eski Borçlar Kanunu (“eBK”) ile 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) farklı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Aşağıda, öncelikle bir zarardan birden çok kişinin sorumlu olması hali açıklanacak, akabinde her iki kanundaki farklı düzenlemelerle ilgili açıklamalar yapılacaktır.»

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA PİYASA BOZUCU EYLEMLER

Giriş Sermaye Piyasası Kurulu, makul ekonomik veya finansal bir nedenle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak niteliğe sahip eylem ve işlemleri ve bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemek amacıyla Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’ni, (VI-1.104.1) (“Tebliğ”) hazırlamış ve bu Tebliğ 21 Ocak 2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’de piyasa bozucu eylemler anlatılmış ve»

E-KİTAPLAR

HABERLER

TÜRKİYE & ORTA DOĞU: KÜRESEL REKABET HUKUKU FORUMU

IMAG3219 Wolters Kluwer tarafından düzenlenen “Türkiye & Orta Doğu: Küresel Rekabet Hukuku Forumu” 25 Mart 2015’te İstanbul’da gerçekleşti. Foruma Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan birçok hukukçu ve uzman katıldı. Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “Çokuluslu Şirketlerin Türkiye’de Pazara Giriş Stratejileri Konusunda Tavsiyeler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Erdem sunumunda, birleşme & devralma işlemleri ile »

IFLR1000 IFLR1000 taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey