ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

ICC TAHKİMİNDE DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) tahkiminde davaların birleştirilmesi, iki veya daha fazla derdest tahkim davasının tek bir dava altında birleştirilmesine verilen addır. Uluslararası nitelikli işlemlerin teknik, ticari ve finansal uzmanlık gerektirmesi sonucu, çok taraflı uyuşmazlıkların sayısında önemli bir artış eğilimi görülür. Davaların birleştirilmesi, usuli açıdan daha etkin bir yargılamanın yapılması konusundaki olumlu etkisinin yanı sıra, usul ekonomisi ve tahkimin uygun maliyetli olması konularına da katkılar sağlayacaktır.»

PAY DEVRİ Mİ, MALVARLIĞI DEVRİ Mİ?

Genel Olarak Pay devri ve malvarlığı devri karşılaştırması, genel olarak, ticari bir işin (işletmenin) bütünlük içinde devrini içeren işlemlerde ve tarafların sözleşme serbestisi olduğu durumlarda karşımıza çıkar. Uygulamada, bu işlemler temel olarak, bir hedef şirketin paylarının veya işletmesinin bir bütün olarak satın alınmasına yönelik, (i) uzun ve ayrıntılı hükümler içeren alım satım sözleşmelerinin imzalanması, (ii) belirli geciktirici şart ve ara dönem yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve»

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 11. maddesinde yer alan tanım uyarınca “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.” Tanımdan da görüleceği üzere esas olan iş ilişkisinin belirsiz»

E-KİTAPLAR

HABERLER

HONG KONG’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TAGLAW KONFERANSI

IMG_2189Erdem-Erdem Hong Kong’da düzenlenen 31. Uluslararası TAGLaw Konferansı’na katıldı. 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen konferans, TAGLaw® üyelerine dünya çapında 150’den fazla hukuk bürosundan oluşan işbirliği çerçevesinde geliştirdikleri ilişkilerini daha da güçlendirme fırsatı sunuyor. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem “Türk Medeni Usul Düzeni” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumunda, Prof. Erdem yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkları, Medeni Usul Hukuku’nda dava şartlarını ve »

IFLR1000 taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey