ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ

Giriş Limited şirketlerde esas sermaye payının geçiş hallerinden biri devirdir. Payın devri kural olarak ortaklar genel kurulunun onayına tabidir. Anonim şirketlerin aksine, limited şirketlerde ortaklık paylarının devri serbestçe yapılamaz ve şekle bağlıdır. Türk Ticaret Kanunu[1] (“TTK”) ile bu konuda getirilen en önemli yeniliklerden biri de devrin kolaylaştırılmasıdır. Bu yenilik, limited şirketlerin sermaye şirketi olma özelliğinin güçlendirilmesinin bir sonucudur. Bu Hukuk Postası makalesinde limited şirketlerde esas»

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

Giriş İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (“Tasarı”), T.B.M.M. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından kabul edilerek 08.02.2016 tarihinde Başbakanlık tarafından onaylanmıştır. Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlaştırma sürecinin yansıması olarak hazırlanan Tasarı’nın yakın bir tarihte yasalaştırılması öngörülmektedir. Tasarı, daha önce herhangi bir yasal dayanağı bulunmayan özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurulmasındaki rolünü, geçici iş ilişkisinin tanımı»

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YÖNETMELİĞİ’NDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Giriş Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapmıştır. Bu bağlamda EPDK, üç farklı değişiklik taslağını 15.05.2015, 26.10.2015 ve 26.11.2015 tarihlerinde kamu görüşüne sunmuştur. Sonuç itibariyle, EPDK, hükümler hakkındaki değerlendirmelerini neticelendirmiş ve ilgili değişiklikleri Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) vasıtasıyla hayata geçirmiştir. Değişiklik Yönetmeliği, 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi»

E-KİTAPLAR

HABERLER

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ’NDE ULUSLARARASI TAHKİM KONFERANSI

ee 7 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Franche-Comté Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Tahkim Nereye Gidiyor? Krizden Yenilenmeye” isimli konferans 8 – 9 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleşti. Konferansta Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Kurucu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “Tahkim Şartı Nereye Gidiyor?” başlıklı bir sunum yaptı. Prof. Erdem sunumunda, tahkim şartının esas ve şekil yönünden »

IFLR1000 IFLR1000 taglaw taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey