ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

İSVİÇRE ŞİRKETLER HUKUKUNA İLİŞKİN KANUN TASLAĞI

İsviçre şirketler hukukunda yapılacak değişikliklere ilişkin süreç 2007 yılında başlamıştır ve o günden beri devam etmektedir[1]. Bu süreç boyunca taslağın muhasebe hukuku ve yöneticilere ödenen fahiş ücretlere ilişkin kısımları ayrı hukuki düzenlemelere konu olarak taslaktan ayrıldı ve şirketler hukukuna ilişkin kısmın yasalaşması oldukça gecikti. 28 Kasım 2014 tarihinde Federal Konsey, İsviçre şirketler hukukunda değişiklikler içeren yeni bir taslak yayınladı. Şirketler Hukuku’na İlişkin Kanun Taslağı[2] (“Kanun»

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) (“Tebliğ”) 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ni (III-48.2) yürürlükten kaldırır ve Türk Hukuku’na, Değişken Sermayeli Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarını (“DSYO”) getirir. Tebliğ menkul kıymet yatırım ortaklıklarını sabit sermayeli ve değişken sermayeli olmak üzere iki gruba ayırır. Sabit sermayeli yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra Tebliğ,»

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ADİ ORTAKLIKLARIN TASFİYESİ

Giriş 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenen adi ortaklık, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri ortaklık tipidir. Adi ortaklıklar, tüzel kişiliği bulunmayan ve kanunen düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici özelliklerini taşımayan ortaklıklardır. Aksi sözleşmede kararlaştırılmadığı takdirde, adi ortaklık ortaklarının katılım payları ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine eşittir[1]. Adi»

E-KİTAPLAR

HABERLER

HUKUK POSTASI 2014

1. Hukuk Postası 2014 kitabımızı hayata geçirmekten çok mutluyuz. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi, Hukuk Postası 2014 her ay Büromuzun internet sitesinde yayınladığımız aylık bültenlerimizde yer alan makalelerin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşuyor. 2010’dan başlayarak kitaplaştırdığımız bu yayınların, iş ortaklarımızdan, müvekkillerimizden ve uygulamadaki diğer ilgililerden gördüğü büyük ilgi, bu çalışmalarımızı daha da geliştirmek ve genişletmek konusundaki çabalarımızda bize güç veriyor. Hukuk Postası 2014’ün sistematiğinde »

IFLR1000 IFLR1000 taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey