ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

BİR İSLAMİ FİNANSMAN ARACI OLARAK SUKUK’UN TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKMASI

Türkiye’nin İslami Finans’a ilişkin ilk düzenlemeleri, 80’li yıllarda, doğrudan yabancı yatırımın ülkeye çekilmesi amacıyla uygulanan liberalleşme planları kapsamında ortaya çıktı. Faizsiz bankacılık, banka statüsünde olmayan ve bu nedenle bankalara özgü ayrıcalıklardan yararlanmayan “özel finans kurumları” mevzuatı ile söz konusu oldu. İslami finans sektörü, özel finans kurumları kurarak ödünç verme faaliyetlerine başladı. Özellikle dindar müşteri kitlesine hitap eden Körfez yatırımcıları sayesinde 80’li ve 90’li yıllarda düzenli»

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NDA YENİLENEBİLİR ENERJİ

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanun”[1] (“Yenilenebilir Enerji Kanunu”) uyarınca, yenilenebilir enerji kaynakları, hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları olarak sayılır. 30 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu[2] (“EPK”) yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yeni bazı hükümler içerir.»

TASFİYE MEMURLARININ GÖREV, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

Şirketlerin sona erme ve tasfiye sürecinde önemli rol oynayan tasfiye memurlarının görevleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları aşağıda kısaca anlatılmıştır. Tasfiye Memurları, Görev ve Yükümlükleri Tasfiye memurlarının yerine getirmesi gereken görevler Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Tasfiye memurları kural olarak kendilerine kanun ile tanınmış yetkileri bizzat kullanır ve bunları üçüncü kişilere devredemez. Ancak belirli bir işin yerine getirilmesi veya bazı işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, birden çok tasfiye»

E-KİTAPLAR

HABERLER

HUKUK POSTASI 2013

hukuk postasi resim Hukuk Postası 2013 kitabımızı sizlerle paylaşmaktan çok mutluyuz. Hukuk Postası 2013 her ay Büromuzun internet sitesinde yayınladığımız aylık bültenlerimizde yer alan makalelerin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşuyor. 2010’dan başlayarak kitaplaştırdığımız bu yayınlar, iş ortaklarımızdan, müvekkillerimizden ve uygulamadaki diğer ilgililerden o denli büyük ilgi gördü ki, bu ilgi kitabımızı daha da geliştirmek ve »

IFLR1000  
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000   Contributor Most Read In Turkey