ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE HAKLI SEBEPLE FESİH

Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu[1] (“TTK”) limited şirketlere ilişkin birçok yenilik içerir. TTK, düzenlediği yeni kurumların yanı sıra, mülga Türk Ticaret Kanunu[2] (“ETK”) ile düzenlenen kurumlara da önemli değişiklikler getirir. Bu değişikliklerden biri de limited şirketin haklı sebeple feshine ilişkindir. TTK ile ilk defa düzenlenen anonim şirketin haklı sebeple feshi[3] ile limited şirketin haklı sebeple feshine ilişkin düzenlemeler birbirine paraleldir. Bununla beraber, haklı sebeple»

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Kanunu, No. 6362, Kurumsal Yönetim Tebliği, II-17.1 (“Tebliğ”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) ilgili düzenlemeleri halka açık şirketlerin ilişkili taraf işlemlerini düzenler. İlişkili taraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bazı kurallara tabidir. Ayrıca, ilişkili taraf işlemlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) kamuya açıklama yapılması gerekir. Tebliğ’de, ilişkili taraf işlemleri Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili taraf işlemleri olarak belirlenmiştir ve yakın aile üyeleri, doğrudan»

6552 SAYILI TORBA YASA İLE TÜRK TİCARET KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

10 Eylül 2014 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un (“Torba Yasa”) 131, 132, 133 ve 134. maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden en önemlileri, şirketlerin temsil yetkisi ile ilgili olarak TTK’nın 371inci maddesine yapılan ekleme ve limited şirket için 629uncu»

E-KİTAPLAR

HABERLER

TÜRKİYE & ORTA DOĞU MİLLETLERARASI TAHKİM ZİRVESİ

fotoğraf 2a1Wolters Kluwer’in düzenlediği “Türkiye & Orta Doğu Milletlerarası Tahkim Zirvesi” 3 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirveye Türkiye ve dünyadan birçok hukukçu ve temsilci katıldı. Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanıması ve Tenfizi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Erdem sunumunda, New York »

IFLR1000  
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000   Contributor Most Read In Turkey