ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU UYARINCA İPTAL DAVASI

Giriş 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca (“MTK”) hakem kararlarına karşı düzenlenen tek kanun yolu iptal davasıdır. Uyuşmazlıkların mahkemeler yerine tahkim eliyle çözümlenmesinin en önemli özelliklerinden biri tahkimde, temyiz kanun yolunun çoğu hukuk sistemlerinde düzenlememesidir. MTK da 15. maddesi ile bu doğrultuda sadece hakem kararlarına karşı iptal davası açılmasına olanak tanır. Bunun bir sonucu olarak hakem kararlarının esasının mahkemelerde incelenmesi engellenir. Yargıtay’ın da bu yönde»

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE KUŞAKLAR ARASI DEVİR YOLUNDA HUKUKİ BİR ARAÇ: İÇ YÖNERGE

İç yönerge, aile şirketleri için kurumsallaşmaya bir geçiş adımı olabilir. Hesap verilebilirlik ilkesi gözetilerek sağlanacak basit bir görev dağılımı, karar alma süreçlerinin farklılaşmasına ve yönetim kurulunun birdenbire icracı bir organ niteliğinden gözetim organı niteliğine kavuşmasını sağlayabilir. Ayrıca, şirketin kuşaklar arası daha planlı bir şekilde devrine de imkan tanıyabilir. Çünkü yönetimi delege etmek zor görünse de, esas zorluk temsil yetkisinin devrinde kendini göstermektedir. Şirket içi ilişkide,»

REKABET HUKUKUNDA SEÇİCİ DAĞITIM SİSTEMLERİ

Seçici Dağıtım Sistemleri Seçici dağıtım sistemi, 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin (“Dikey Anlaşmalara İlişkin Tebliğ”) 3 üncü maddesinde “Sağlayıcının, anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı taahhüt ettiği bir dağıtım sistemi” olarak tanımlanır. Seçici dağıtım sisteminin oluşturulmasında ilgili mal veya»

E-KİTAPLAR

HABERLER

Erdem&Erdem’in temsil ettiği YDA Grup, Dalaman Havalimanı ve Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Projeleri ile Bonds&Loans’da Ödül Aldı

yda foto 2 Finans dünyasının Oscarları olarak da adlandırılan Bonds & Loans Türkiye Ödülleri’nde YDA Şirketler Grubu, Dalaman Havalimanı Projesi ile “Yılın Ulaşım Finansmanı Anlaşması” birincilik ödülü ve “Yılın Sendikasyon Kredisi” ikincilik ödülünü; Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Projesi ile de “Yılın Proje Finansmanı”, “Yılın Sendikasyon Kredisi Anlaşması”, ve “Yılın Yapılandırılmış Finansmanı Anlaşması” kategorilerinde üçüncülük ödüllerini aldı. Erdem&Erdem’in YDA’yı temsil ettiği her iki proje de kendi alanlarında ilkleri barındıran »

IFLR1000 IFLR1000 taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey