ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE SERMAYE AZALTIMI

Genel Sermaye azaltımı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 473-475 maddelerinde düzenlenir. Bir anonim şirketin sermayesi (i) sermayenin bir kısmını pay sahiplerine iade etmek ve (ii) şirket zararını kapamak amacıyla azaltılabilir. Bunun yanı sıra sermaye azaltımı, azaltılan kısmın yerine bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmak suretiyle sermaye artırımı ile eş zamanlı olarak da yapılabilir. Sermaye azaltımı yapılabilmesi için esas sözleşmenin tadil edilmesi gereklidir. Yönetim kurulu»

BORÇLAR KANUNU’NUN 603. MADDESİNDE YER ALAN KİŞİSEL TEMİNATLARLA İLGİLİ GENEL HÜKMÜN AVALE UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞI

Giriş 818 sayılı eski Borçlar Kanunu’nda kefalet dışında yapılan diğer kişisel teminat sözleşmelerinin geçerlilik şartları ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyordu. Böyle bir düzenleme kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nda da yer almamaktadır. Ancak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu[1] (“TBK”) ile eklenen “Uygulama Alanı” kenar başlıklı m.603 ile bu husus düzenlenmiş, gerçek kişilerce kişisel teminat verilmesine ilişkin başka ad altında yapılan sözleşmeler bakımından yenilik getirilmiş, bu sayede»

6306 SAYILI KANUN’A GÖRE RİSKLİ YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Son dönemde gündemi sıkça meşgul eden 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (“Kanun”); riskli alanlarda ve rezerv alanlarında bulunan yapılar ile riskli yapıların yıkımı ve bu alanların dönüşümünü düzenlemektedir. Risk altındaki bu yapılar için Kanun’da ve 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde (“Uygulama Yönetmeliği”) benimsenen çözüm yöntemi, Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren yalnızca yıkım olarak düzenlenmiştir. Bu durum ise başta mülkiyet hakkının ihlali olmak»

E-KİTAPLAR

HABERLER

TÜRKİYE & ORTA DOĞU MİLLETLERARASI TAHKİM ZİRVESİ

fotoğraf 2a1Wolters Kluwer’in düzenlediği “Türkiye & Orta Doğu Milletlerarası Tahkim Zirvesi” 3 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirveye Türkiye ve dünyadan birçok hukukçu ve temsilci katıldı. Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanıması ve Tenfizi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Erdem sunumunda, New York »

IFLR1000  
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000   Contributor Most Read In Turkey