ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

REKABET HUKUKU ÇERÇEVESİNDE AZINLIK HİSSE DEVİRLERİ

Giriş Azınlık hisselerinin rakipler arası devri; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“RKHK”) rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararların düzenlendiği 4. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasının düzenlendiği 6. maddesi ile birleşme ve devralmaların düzenlendiği 7. maddesi kapsamında incelenebilir. Azınlık hisse devirleri çoğunlukla birleşme ve devralmalar kapsamında incelemeye tabi tutulur. Genel anlamda birleşme ve devralmaların tabi olduğu izinlerin temelini kontrol kavramı oluşturur. Avrupa Birliği uygulamasında kontrol AB»

AİLE ŞİRKETLERİNDE (TARAFI OLMADIĞINIZ) SORUNLARI, (ÖNCEDEN) ÇÖZMEK İÇİN

Çare aile anayasası mıdır? Aile anayasası karşılaşılabilecek tüm sorunların çözümünü içeren bir çözüm rehberi mi olmalı, yoksa sorunları çözmeye dönük yaklaşımları mı içermelidir? Bir başka ifadeyle, aile anayasası temel değerleri mi ortaya koymalı, yoksa ayrıntılı kurallara mı yer vermelidir? Aile anayasasının niteliği üzerinde karar vermeden önce, genel geçer bir cevabı olmayan bu sorulardansa, cevaplanması somut ihtiyaçları karşılayacak bir takım duruma özgü sorulara yoğunlaşmak yararlı olabilir.»

HAKEMLER TARAFINDAN HÜKMEDİLEN GEÇİCİ TEDBİRLERİN TENFİZİ

Hakemler tarafından hükmedilen geçici ve ihtiyati tedbirlerin önemi, milletlerarası tahkimde yaygın bir biçimde kabul edilmektedir. Tahkim süreçlerini düzenleyen önemli kurallar da, hakem heyetinin bu tür tedbirlere hükmedebileceğini düzenler. Geçici ve ihtiyati tedbirler, özellikle de tahkimi düzenleyen önemli kuralların hızlı prosedürler benimsemesi ile birlikte, uygulamada oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarafların hakemler tarafından hükmedilen tedbirlere uymaması ihtimali dâhilinde, bu tedbirlerin tenfizinin talep edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Geçici»

E-KİTAPLAR

HABERLER

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU: 2. YILLIK ULUSLARARASI TAHKİM ZİRVESİ

12 Wolters Kluwer tarafından organize edilen “Türkiye ve Orta Doğu: 2. Yıllık Uluslararası Tahkim Zirvesi” 9 Eylül 2015 tarihinde Grand Hyatt Istanbul Otel’de gerçekleşti. Konferansa Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan çok sayıda avukat, kurum avukatı ve tahkim uzmanı katıldı. Erdem&Erdem’in tahkim ekibinin de katıldığı konferansta, Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Kurucu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem “MTO Acil »

IFLR1000 IFLR1000 taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey