ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

ANONİM ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin kamu borçlarından sorumluluğu ve bu sorumluluğun kapsamının belirlenmesi, uygulamada büyük önem taşır. Zira, anonim şirketlerden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen kamu borçlarının şirket kanuni temsilcilerinden tahsil edilmesi söz konusu olabilir. Bu konu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili maddesi ışığında, bu ayki makalemizde incelenecektir. Genel Olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (“6183 sayılı Kanun”) Mükerrer»

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRK İŞ HUKUKUNDA PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)

Türk iş hukukunda mobbing, Yargıtay uygulamaları ile şekillenmekte olan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Psikolojik taciz (mobbing); işyerinde çalışanlara diğer çalışanlar veya işveren tarafından sistematik biçimde uygulanan ve tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilir[1]. Mobbing işçinin kişilik haklarına saldırı teşkil etmenin yanı sıra, işverenin iş hukuku kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlali anlamına da gelebilir. Bu konu üzerine, Ocak 2010 tarihli»

ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SerPK”) ile geniş şekilde düzenlemeye gidilen en önemli konulardan biri de örtülü kazanç aktarımı yasağıdır. Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15nci maddesinden daha geniş bir düzenleme getiren SerPK madde 21 ile düzenleyici kamu otoritesi olan Sermaye Piyasası Kurulu’nın (“SPK”) öncelikli amaçlarından biri olan, halka açık anonim ortaklıklardaki pay sahiplerinin haklarının korumasının sağlanması konusunda önemli bir adım daha atılmıştır. Sermaye»

E-KİTAPLAR

HABERLER

DUBAİ: 3. YILLIK ULUSLARARASI TAHKİM ZİRVESİ

12312312321 Wolters Kluwer tarafından düzenlenen “Dubai: 3ncü Uluslararası Tahkim Zirvesi” 4 Şubat 2015 tarihinde Dubai’de gerçekleştirildi. Zirveye Türkiye ve dünyadan birçok hukukçu ve uzman katıldı. Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “MTO Tahkiminde Davaların Birleştirilmesi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Erdem sunumunda, davaların birleştirilmesi tanımını, MTO 2012 Tahkim Kuralları ile getirilen değişiklikleri, tahkimlerin birleştirilmesinin »

IFLR1000 taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey