Berat Ataseven

beratataseven@erdem-erdem.av.tr
Berat Ataseven

Berat Ataseven, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle sözleşme hukuku, medeni usul hukuku ve iş hukuku alanlarında tecrübe sahibi olan Ataseven, yerel ve uluslararası müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsil edilmeleri işlemlerini yürütür.

Ataseven, başlıca tazminat/alacak davaları, haksız rekabet davaları ve sebepsiz zenginleşme davaları da dâhil olmak üzere ticari uyuşmazlıklar üzerine çalışmaktadır. Ataseven, ayrıca uyuşmazlıklar kapsamında yürütülen kapsamlı sulh süreçlerinde de deneyim sahibidir.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ataseven, ayrıca Bilgi Üniversitesi bünyesinde “Uluslararası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı” konulu tezi ile yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

  • Uluslararası bir bankanın kredi sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlık nedeniyle mahkemeler nezdinde temsili ve müvekkile bu süreçte danışmanlık hizmeti sunulması,
  • Global bir giyim markasına kira hukuku ve sözleşme hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti sunulması,
  • Uluslararası bir bankanın mahkemeler nezdinde konkordato sürecinde temsili ve müvekkile bu süreçte danışmanlık hizmeti sunulması,
  • Global bir kozmetik markasına danışmanlık hizmeti verilmesi ve distribütörlük anlaşmasının feshinden kaynaklı tazminat davasında sulh sürecinin yönetilmesi,
  • Enerji sektöründe faaliyet gösteren yabancı şirketin enerji tedarik sözleşmesinden kaynaklı davada temsili,
  • Ticaret ve tüketici hukukundan kaynaklanan pek çok farklı ihtilafa ilişkin, yerli ve yabancı müvekkillere yargılama öncesi hukuki destek verilmesi.

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi, LL.M.

Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yıldırım Beyazit Anadolu Lisesi

Diller: Türkçe, İngilizce

Üyelikler 

  • İstanbul Barosu
  • Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği

Türk İş Hukukunda Bir Dönüm Noktası: Yenilenen Kıdem Tazminatı Sistemi, Haziran 2019.

Örtülü Reklam Üzerine Analiz: Örtülü Reklam Nasıl Yükselen Bir Trend Haline Geldi?, Mayıs 2019.

Ticari Uyuşmazlıklara Getirilen Yeni Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi: Zorunlu Arabuluculuk, Mayıs 2019.

İş Sözleşmelerinde Türk Lirasının Zorunlu Kullanımı, Kasım 2018.

Yargıtay İş Hukukundan Kaynaklı Alacak Davalarının Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılıp Açılamayacağı Konusunda İçtihadı Birleştirmeye Gerek Olmadığı Yönünde Karar Verdi, Ekim 2018.

Çalışan Buluşlarını Konu Alan Yönetmelik Yürürlüğe Girdi, Ocak 2018.

İş Mahkemeleri Kanunu Çığır Açan Konseptiyle Yürürlüğe Girdi, Kasım 2017

İş Mahkemesi Re’sen Fesih Türünü Tahvil Etti, Haziran 2017.