Fatih Işık

fatihisik@erdem-erdem.av.tr
Fatih Işık

Fatih Işık, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Kıdemli Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle ticari uyuşmazlıkların takibi, idari davalar, tahkim kuruluşları bünyesinde gerçekleşen tahkim süreçlerinin yürütülmesi, çeşitli ülkelerde takip edilen davalarda koordinasyonun sağlanması, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile özelleştirme ile birleşme ve devralma işlemlerinde müvekkillerin temsil edilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Fatih Işık, yüksek lisansını 2014 yılında Galatasaray Üniversitesi bünyesinde tamamlamış ve hazırladığı “Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye Uygulanacak Hukuk” başlıklı tezi, 2015 Mayıs ayında kitap olarak yayınlanmıştır.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • International C hamber of Commerce (“ICC”) nezdinde görülen, madencilik sektöründe faaliyet göstermekte olan bir Türk şirketin Kolombiya’daki iştiraki ile Kolombiyalı bir madencilik şirketi arasındaki davada, Davacı tarafın temsili
 • ICC nezdinde görülen, önde gelen bir Türk cam üreticisi ile Alman distribütörü arasındaki tahkim davasında, Davacı tarafın temsili
 • İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (“İTOTAM”) nezdinde görülen, önde gelen bir Türk cam üreticisi ile Ukraynalı müşterisi arasındaki alacak davasında, Davacı tarafın temsili
 • İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (“İTOTAM”) nezdinde görülen, Türkiye’nin önde gelen havaalanı yer hizmetleri şirketi ile İngiliz bir banka arasındaki davada, Davalılar’ın temsili
 • İskenderun limanı, Derince Limanı ve İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’nin özelleştirilmelerin de Türkiye’nin önde gelen şirketleri için hukuki incelemeler yapılması
 • İzmir Limanı özelleştirmesinden doğan hukuki sorunlarda müvekkilin temsil edilmesi
 • Fransa merkezli uluslararası deniz taşımacılığı şirketinin ve Belçika merkezli uluslararası denizcilik şirketinin hisselerinin devralınmasında hukuki incelemeler yapılması
 • Türkiye’de yer alan bazı hidroelektrik santrallerinin devralınması işlemlerinde hukuki incelemeler yapılması,
 • Bir liman şirketi, bir depolama şirketi ve bir gıda şirketinin hisselerinin devralınması işlemlerinde hukuki incelemeler yapılması
 • Plastik boru sektöründe Mısırlı bir şirketin, Türk bir şirketin hisselerini devralması işleminde hukuki incelemelerin yürütülmesi,
 • Türkiye’nin önde gelen liman şirketinin hisselerinin satışı ve bir holdingin bazı şirketlerinde gerçekleşecek hisse devirleri için hukuki incelemeler yapılması

Eğitim

 • Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, LL.M.
 • Université de Nantes, Hukuk Fakültesi
 • Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi
Diller: Türkçe, İngilizce, Fransızca

Üyelikler

 • İstanbul Barosu
 • Genç ISTAC
 • ICC Young Arbitrators Forum
 • Young International Arbitration Group
 • Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği

Kitaplar

 • Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye Uygulanacak Hukuk, On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2015