Hazel Coşkun Baylan

hazelcoskunbaylan@erdem-erdem.av.tr
Hazel Coşkun Baylan

Hazel Coşkun Baylan, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kurumsal İşler Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle birleşme ve devralmalar ile genel kurumsal danışmanlık faaliyetlerine odaklanan Hazel, aynı zamanda fikri mülkiyet ve iş hukuku alanlarında da çalışmaktadır.

Birleşme ve devralma projeleri ile girişim sermayesi projeleri kapsamında hukuki inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, pay sahipleri sözleşmeleri, pay satım sözleşmeleri ile sermaye iştirak sözleşmelerinin hazırlanması, imza süreci ve kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde aktif olarak yer almaktadır. Aynı zamanda genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının alınması, sermaye artırımı ve azaltımı, şirket kuruluşu ve pay devirleri ile sınırlı olmaksızın çeşitli kurumsal işlemlerin gerçekleştirilmesinde ve franchise sözleşmeleri başta olmak üzere ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesinde yerli ve yabancı müvekkilere hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

Bunların yanı sıra, marka tescili, marka hükümsüzlük davaları ve fikri mülkiyet hakkı devir sözleşmelerinin hazırlanması gibi fikri mülkiyet hukukuna ilişkin konularda ve iş sözleşmeleri, rekabet yasağı protokolleri, tek taraflı ve karşılıklı fesih dokümanları ve çalışan pay opsiyon sözleşmeleri hazırlanması gibi iş hukuku konularında da hukuki destek verir.  

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı zamanda Siyaset Bilimi bölümünden de mezun olan Hazel, lisans eğitimi sırasında ayrıca Münih’te Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak hukuk dersleri aldı. Hukuk alanındaki yüksek lisans eğitimini ise King’s College London’da tamamladı.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • Teknoloji, lojistik ve restoran sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için yerli ve yabancı müvekkillere hukuki inceleme raporu hazırlanması,
 • Girişim sermayesi yatırım fonlarına çeşitli start-up yatırımlarına ilişkin hukuki destek verilmesi,
 • Seçkin bir Türk holding şirketine farklı sektörlerdeki start-up yatırımları için danışmanlık verilmesi,
 • Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birine Körfez ülkelerindeki franchise sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
 • Türk Marka ve Parent Kurumu nezdine marka tescili için çokuluslu şirketlre danışmanlık verilmesi,
 • Bir Türk şirketinin marka hükümsüzlük davalarında temsil edilmesi,
 • Çok uluslu şirketlerin Türkiye iştiraklerinin kurulması ve şirket içi politikalarının Türk iş hukuku ile uyumlu hale getirilmesi.

Eğitim

 • King’s College London, LL.M.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi
 • Ludwig-Maximilians-Universitaet München (Değişim öğrencisi)
 • Özel Alman Lisesi

Diller: Türkçe, İngilizce, Almanca

Üyelikler 

 • Istanbul Barosu
 • Jean Monnet Bursiyerleri Derneği
 • King’s College London Mezunlar Derneği
 • İstanbul Alman Liseliler Derneği
 • Zekeriyaköy Rotaract Kulübü