İdil Uz

idiluz@erdem-erdem.com
İdil Uz

İdil Uz, Erdem & Erdem’in İzmir ofisinde Kurumsal ve Davalı İşler Birimlerinde Avukat olarak görev yapmaktadır. Yerli ve yabancı müvekkilleri özellikle iş hukuku, borçlar hukuku ve ticaret hukuku alanlarındaki uyuşmazlıklarında mahkemeler nezdinde temsil eder ve müvekkillere, kişisel verilerin korunması, ferdi kazalar ve iş hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti sunar.

İş hukukundan kaynaklanan davaların takibinin yanısıra, çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesi ile iş hukukuna ilişkin ortaya çıkabilecek tüm sorunlarda müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunar. Ek olarak, müvekkillere Erdem & Erdem İş Hukuku Uyum Programı’nın uygulanmasında aktif olarak görev alır.

Ayrıca Uz, kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca müvekkillerin sorumluluklarının belirlenmesi, farkındalıklarının artırılması ve şirketin mevzuata uyum için ihtiyaçlarının saptanması gibi konularda faaliyet gösterir. Müvekkillere Erdem & Erdem Kişisel Verilerin Korunması Uyum Programı’nın uygulanmasında yer alır.

İdil Uz Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezundur.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • İş hukukundan kaynaklanan pek çok farklı ihtilafa ilişkin, yerli ve yabancı müvekkillere yargılama öncesi hukuki destek verilmesi,
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku ve deniz ticareti hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin çeşitli davaların takibi ve yürütülmesi,
 • Yabancı kişilerin Türkiye’de yaşadığı ferdi kazalara ilişkin hukuki görüş verilmesi,
 • Bir holding bünyesi altında seramik, madencilik, ithalat ve gayrimenkul gibi alanlarda faaliyet gösteren grup şirketlerinin kişisel verilerin korunması mevzuatına ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) uyum programlarının yönetilmesi, bu kapsamda şirket içi eğitimlerin verilmesi, mevzuata uygun dokümantasyon ve politikaların hazırlanması, veri envanterlerinin oluşturularak sistem kayıtlarının tamamlanması konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Bir holding bünyesi altında sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren grup şirketlerinin kurumsal ve ticari faaliyetlerine ilişkin danışmanlık verilmesi.

Eğitim

 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Uluslararası Bakalorya Programı
 • İzmir Amerikan Koleji

Diller: Türkçe, İngilizce

Üyelikler

 • İzmir Barosu
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • İzmir Amerikan Koleji Mezunlar Derneği