Mert Karamustafaoğlu

mertkaramustafaoglu@erdem-erdem.av.tr
Mert Karamustafaoğlu

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda, Ortak ve Rekabet ve Uyum Lideri olarak görev yapmakta olan Mert Karamustafaoğlu özellikle rekabet hukuku kapsamında rekabet uyum programları, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, özelleştirme işlemleri, soruşturmalar ve enerji sektöründeki rekabet hukuku uygulamaları alanlarında çalışmaktadır. Erdem & Erdem “Rekabete Uyum Programı”nın geliştirilmesinden sorumlu olan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda şirket ve sektör odaklı olarak farklılaştırılabilen uyum programları yürütmektedir. Program çerçevesinde rekabet hukukuna ilişkin hemen hemen her konuda şirket eğitimleri veren Mert Karamustafaoğlu, aynı zamanda şirket içi iş akışlarının da rekabete uygun olarak yeniden düzenlenmesinden sorumludur.

Çalışma hayatının 15 yılını Rekabet Kurumu’nda uzman, uzman yardımcısı ve baş uzman pozisyonlarında geçiren Karamustafaoğlu, özellikle elektrik, akaryakıt, doğalgaz, madencilik sektörlerindeki özelleştirmelerde, ilaç, çimento, seramik, sinema sektörlerinde ve kamu ihalelerindeki rekabet ihlalleri hakkında yürütülen her türlü rekabet hukuku incelemelerinde aktif olarak yer almıştır. Ayrıca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen mevzuat çalışmalarında ve eğitim faaliyetlerinde de sık sık görev alan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda, rekabet hukukuna ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması, hizmet içi eğitimin verilmesi ve sertifikalı staj programları süreçlerine katılmıştır.

2010 yılında Berlin’de yer alan Freie Universität’de hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mert Karamustafaoğlu halen aynı üniversitede enerji ve rekabet hukuku alanında doktora yapmaktadır. Mert Karamustafaoğlu ayrıca, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün Yönetim Kurulunda ve bu kuruluş tarafından çıkarılan “Enerji Hukuku” dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır. Çeşitli bilimsel toplantılarda başta rekabet hukuku olmak üzere enerji hukuku ve tüketici hukuku gibi alanlarda tebliğler sunmuş olan Mert Karamustafaoğlu, ayrıca üniversiteler ve diğer kuruluşlarca düzenlenen birçok rekabet hukuku eğitim programı kapsamında eğitmen olarak çalışmaktadır.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

Rekabet İhlalleri ve Karteller
 • Seramik Karteli (2003): Seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri pazarlarında faaliyet gösteren 32 teşebbüsün aralarında anlaşarak rekabeti ihlal ettiği iddiası hakkında yürütülen soruşturma,
 • TEB (2004): Türk Eczacıları Birliği ve bağlı eczacı odalarının, resmi/özel kurum ve kuruluşlara ilaç satışlarında indirim oranını belirlemeye yönelik karar ve uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası hakkında yürütülen soruşturma,
 • Antalya Eczacı Odası/Kotan Eczanesi (2006): Antalya Ecza deposunun etkisiyle bazı ecza depolarının Kotan eczanesine yaptıkları vadeli satışları sona erdirdikleri iddiası hakkında yürütülen soruşturma,
 • Marmara Hazır Beton/Çimento (2006): Marmara bölgesi hazır beton/çimento pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, rekabeti ihlal ettikleri yönündeki iddialar hakkında yürütülen soruşturmalar,
 • TOTAL/Akdağ (2008), Akaryakıt sektöründeki dikey anlaşmaların, buna bağlı yapılan intifa ve benzeri sözleşmelerin tek bir anlaşma olarak kabul edilerek 5 yılla sınırlandırılmasına ilişkin önaraştırma,
 • TEİAŞ Rüzgar Santralleri Bağlantı Noktası (2011), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin açmış olduğu rüzgar enerjisi santrali bağlantı noktası yarışmalarından, Sütlüce Trafo Merkezi bölgesine ilişkin yarışmada rekabet kurallarının ihlal edildiği iddiası hakkında yürütülen önaraştırma,
 • Erzincan Hazır Beton (2013), hazır beton üreticisi teşebbüslerin aralarında ortak satış anlaşması yapmak ve rekabete duyarlı bilgileri paylaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri iddiası hakkında yürütülen soruşturma,
 • Film Dağıtım (2013), bazı film dağıtım şirketlerinin zincir sinema salonları ile anlaştığı, bu çerçevede zincir sinema salonlarına sağlanan birtakım avantajların bağımsız sinema salonu işletmecilerine sağlanmaması yoluyla bağımsız sinema salonu işletmecilerinin pazar dışına itilmek istendiği iddiası hakkında yürütülen önaraştırma.
Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin İncelemeler
 • ÇEAŞ (2003), ÇEAŞ’ın hâkim durumunu kötüye kullandığı ve şebekeye erişimi engellediği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma,
 • ASKİ ve EGO Sayaç (2008), ASKİ ve EGO’nun kendi belirlediği sayaçları almak hususundan tüketicileri zorladığı iddiasına ilişkin önaraştırma,
 • İzmirgaz (2009), İzmirgaz İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin uyguladığı satış politikası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. Maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma,
 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (2012), Türkiye Sualtı Federasyonu’nun CMAS dışındaki eğitim sistemlerine yönelik çeşitli uygulamalarla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin soruşturma.

Kamu İhalelerinde Danışıklılık

 • Ön ödemeli Sayaçlar (2009), Ön ödemeli su ve doğalgaz sayaçlarını tedarik eden şirketlerin kamu ihalelerinde danışıklı teklif verdikleri iddiasına yönelik önaraştırma,
 • Bayburt İnşaat Grubu (2012), Bayburt İnşaat Grubu’nun kontrol ettiği çeşitli şirketler aracılığıyla kamu ihalelerine girdiği ve danışıklı teklif verdiği iddiası önaraştırma.

Birleşme& Devralma ve Özelleştirmeler

 • Mobil Mersin Ataş Rafinerisi &BP devralma (2002),
 • Roche / DSM ince kimyasallar devralma (2003),
 • ETİ Elektrometalurji Özelleştirmesi (2004),
 • ETİ Krom Özelleştirmesi (2004),
 • ETİ Gümüş Özelleştirmesi (2004),
 • Unilever/ Gibbs marka devralma (2004),
 • TÜPRAŞ Özelleştirmesi (2005),
 • P&G/Gilette devralma (2005),
 • Uzan Grubu Lalapaşa ve Gaziantep Çimento Fabrikaları TMSF satışı (2005),
 • TEDAŞ Elektrik Özelleştirmesi Görüşü (2005),
 • PETKİM Özelleştirmesi (2007),
 • ARAS, MERAM, SAKARYA ve BAŞKENT Elektrik Dağıtım A.Ş. Özelleştirmeleri (2008),
 • İzmit Doğalgaz Dağıtım Özelleştirmesi (2008),
 • AYDEM Özelleştirmesi (2008),
 • Ankara Hızlı Tren Garı Ortak Girişimi (2014),
 • NV Bekaert S.A. Devralma (2015).

Muafiyet

 • Paşabahçe Yetkili Satıcılık (2008),
 • Aeropostale/ Genç Mağazacılık A.Ş. Lisans Sözleşmesi (2012),
 • Eskişehir Bilecik Kütahya İş Kümesi Derneği/Seramik Kümelenme, ortak hammadde alımı (2013).
Son Dönemdeki Dosyalar
 • Düzcam Yetkili Bayilik Sözleşmeleri (2016), düzcam sektöründeki hakim durumdaki sağlayıcının yetkili bayilik sözleşmelerine ilişkin talep edilen muafiyet başvurusu kapsamında hukuki stratejinin oluşturulması ve bildirim formunun hazırlanması.
 • Çift cam Franchise Sözleşmeleri (2016), çift cam pazarındaki en büyük sağlayıcı için franchise sistemi oluşturulması ve Rekabet Kurumu’na sunulan muafiyet başvurusunun hazırlanması.
 • Muafiyetin Reddi Kararına Karşı Açılan İptal Davası (2016), düzcam sektöründe münhasır bayilik sistemi kurulması amacıyla yapılan muafiyet talebinin Rekabet Kurulu tarafından reddi nedeniyle idari yargıda açılan davada Davacı tarafın temsili.

Eğitim

 • Frei Universitaet Berlin (Özel Hukuk Doktora) (devam etmekte)
 • Frei Universitaet Berlin (LL.M.)
 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Üsküdar Anadolu Lisesi

Kurslar

 • Ankara Üniversitesi Bankacılık Hukuku Araştırma Enstitüsü Enerji Hukuku Sertifika Programı

Diller: Türkçe, Almanca, İngilizce

Üyelikler

 • Rekabet Uzmanları Derneği
 • Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
 • Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Elektrik Piyasası Hukuku Çalışma Grubu
 • Enerji Hukuku Dergisi Yayın Kurulu

Kitaplar

 • Elektrik Üretimi Pazarındaki Mevcut Sözleşmelerin Pazarın Rekabetçi Yapısı Üzerindeki Etkileri, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara 2005.
 • Investitions-und Kapazitätszurückhaltung Als Missbräuchliches Verhalten Gemäss Art. 102 AEUV, Freie Universitaet Berlin, Yüksek Lisans Tezi, Berlin 2010.
Makaleler
 • “Rekabet Politikası Açısından Türkiye Elektrik Sektöründe Serbestleştirme ve Rekabet”, TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempozyumu, Ankara 2007, s.298 vd.
 • “Rekabet Hukuku Açısından Akaryakıt Dağıtım Sektöründeki İntifa ve Benzeri Etkiye Sahip Sözleşmeler”, 15. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı Bildiriler Kitabı, İstanbul 2009, s.164 vd.
 • “Enerji Sektöründe Yatırım Yapmamak Suretiyle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması”, Enerji Hukuku Dergisi Yıl 1, Sayı 1, Ankara 2012.
 • “Serbestleşme Sonrası Elektrik Sektöründe Yoğunlaşmaların Kontrolü; Eschwege Kararı Çerçevesinde Yeni Döneme İlişkin Çıkarımlar”, Enerji Hukuku Dergisi, Yıl 2, Sayı: 2013/2, Ankara 2013.
 • “Rekabet Hukuku İhlallerinin Sona Erdirilmesinde Tüketici Odaklı Bir Uygulama; Taahhüt”, 3. Tüketici Hukuku Sempozyumu Kitabı, İstanbul 2013.
 • “Akaryakıt Sektöründe Şeffaflık Kapsamında Tüketici Bilgilendirme Platformları”, 4. Tüketici Hukuku Sempozyumu Kitabı, İstanbul 2014.
 • “Elektrik Piyasalarında Tüketicinin Korunması Ve Rekabet Hukuku İlişkisi”, 5. Tüketici Hukuku Sempozyumu, İstanbul 2015.
 • “Rekabet Hukuku Açısından Kamu İhalelerinde Danışıklı Teklif Vermek”, 2. Kamu İhale Hukuku Sempozyumu, İstanbul 2015.
 • Türkiye Bölümü, The Private Competition Enforcement Review, 10. baskı, Ed. Ilene Knable Gotts, The Law Reviews, Mart 2017.
 • Türkiye Bölümü, The Private Competition Enforcement Review, 11. baskı, Ed. Ilene Knable Gotts, The Law Reviews, Mart 2018.