Sevgi Ünsal Özden

sevgiunsal@erdem-erdem.com
Sevgi Ünsal Özden

Sevgi Ünsal Özden, Erdem & Erdem’in İzmir ofisinde Kıdemli Avukat olarak görev yapmaktadır. Yerli ve yabancı müvekkillere günlük ticari faaliyetlerinde danışmanlık hizmeti sunmasının yanı sıra uyuşmazlıkların takibi ve müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsil edilmesi işlemlerini yürütür.

Ünsal Özden, özellikle iş ve sosyal güvenlik hukuku, borçlar hukuku ve ticaret hukuku alanlarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil eder. Çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesi ile iş hukukuna ilişkin ortaya çıkabilecek tüm sorunlarda müvekkillerine danışmanlık ve dava hizmetleri sunar. Ek olarak, müvekkillere İş Hukuku Uyum Programı’nın uygulanmasını sağlar.

Ayrıca, kişisel verilerin korunması mevzuatında da tecrübe sahibi olan Ünsal Özden, mevzuat uyarınca müvekkillerin sorumluluklarının belirlenmesi, farkındalıklarının artırılması ve şirketin mevzuata uyum için ihtiyaçlarının saptanması gibi konularda aktif rol alır. Müvekkillere Kişisel Verilerin Korunması Uyum Programı’nın uygulanmasını sağlar.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sevgi Ünsal Özden, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku yüksek lisans programına devam etmektedir.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • İş ve sosyal güvenlik hukuku, borçlar hukukundan kaynaklanan pek çok farklı ihtilafa ilişkin, yerli ve yabancı müvekkillere yargılama öncesi hukuki destek verilmesi, hukuki inceleme ve değerlendirme raporlarının tanzimi,
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku ve borçlar ve ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin çeşitli davalarda yerli ve yabancı müvekkillerin temsili,
 • Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişilere sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü aşamasında hukuki destek sağlanması,
 • Gıda ve otomotiv sektöründe hizmet vermekte olan yabancı menşeili Türk şirketlerine, toplu iş hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, bu kapsamda hukuki değerlendirme raporlarının hazırlanması,
 • Turizm, tekstil ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren bir holdingin maliki olduğu gayrimenkuller ile ilgili her türlü ihtilafın çözümüne ilişkin hukuki destek sağlanması,
 • Otomotiv, gıda, tütün, sanayi, konaklama, enerji ve sağlık yazılımı sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum programlarının yönetilmesi, bu kapsamda şirket içi eğitimlerin verilmesi, mevzuata uygun dokümantasyon ve politikaların hazırlanması, veri envanterlerinin oluşturularak sistem kayıtlarının tamamlanması konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Yabancı kişilerin Türkiye’de geçirdiği ferdi kazalara ilişkin yurt dışında görülen davalar için uzman deliline dayanılması süreci kapsamında hukuki görüş verilmesi,
 • Maden sektöründe faaliyet gösteren bir Türk firması için alıcı hukuki değerlendirme raporunun hazırlanmasına destek sağlanması.

Eğitim

 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku, LL.M. (devam ediyor)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 • Özel Yüce Okulları

Diller: Türkçe, İngilizce

 • İzmir Barosu
 • ELSA
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • Özel Yüce Okulları Mezunlar Derneği