Sermaye Piyasası Kurulu’nun Türev İşlemlerin Toplamının Özkaynaklara Oranına İlişkin Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 13.04.2020 tarihli toplantısında COVID-19 salgınının küresel piyasada arttırdığı risklerin yönetilmesi amacıyla aldığı kararları duyurdu (“Duyuru”).

Kılavuz’da işverenlerin, çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin (“OSGB”) ve eğitim kurumlarının Covid-19 ile mücadelede iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında almaları gereken önlemlerden detaylıca bahsedilerek, maske ve eldivenler gibi kişisel koruyucu donanımlar ve bu donanımların nasıl kullanılacağı hakkında açıklamalara yer verilir.

Bunun yanında işverenlerin risk değerlendirmelerini ve acil durum planlarını Covid-19 salgınına göre güncellemeleri gerektiği vurgulanarak, işverenlere uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi çalışma modelleri ile çalışma süresini yeniden planlamaları önerilir. İşyerinde Covid-19 hastalığı/şüphesi bulunan çalışanın tespiti ve tespit sonrası neler yapılacağına ilişkin detaylı açıklamalar da Kılavuz içeriğinde yer alır.

Kılavuz’da şantiyeler, yer altı maden işletmeleri, tarım ve hayvancılık işleri, kargo ve teslimat şirketleri, marketler gibi farklı sektörlere ait işyerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin sorulara da cevap verilir.

Kılavuz’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Müdürlük ayrıca farklı tarihlerde aşağıda sıralanan belgeleri de yayımladı:

Bu dokümanlar kapsamında ilgili sektörler özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulandı ve Covid-19 salgınından korunmaya yönelik kontrol listelerine yer verildi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Covid-19 İçerikleri
7244 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Varlık Fonu’na İlişkin Düzenlemeler

7244 sayılı Yenı̇ Koronavı̇rüs (COVID-19) Salgınının Ekonomı̇k ve Sosyal Hayata Etkı̇lerı̇nı̇n Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Kanun (“Kanun”) 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.T.C

Sermaye Piyasası Hukuku 17.04.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.