Yargı Alanındaki Durma Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Bilindiği üzere, 26 Mart 2020 tarihli 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) Geçici Madde 1 uyarınca, yargı alanındaki süreler 30 Nisan 2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar durdurulmuştu.

Salgın durumunun devam etmesi sebebiyle durum yeniden değerlendirilerek, 30 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Sürelerinin Uzatılmasına Dair 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile bu süreç uzatılarak 15 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sürelerin durdurulması kararlaştırıldı. Salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirileceği belirtilen düzenlemenin esasları aşağıda özetlenmektedir.

Bu kapsamda durma kararının kapsamına giren süreler; (i) dava açma, icra takibi başlatma, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler, zorunlu idari başvuru süreleri (ii) usul hükmü içeren kanunlarla taraflara verilen süreler veya bu kanunlar uyarınca hâkimin tayin ettiği süreler, (iii) arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin süreler ve (iv) İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen sürelerdir.

Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (16 Haziran’dan) başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Ayrıca ilk derece mahkemeler ve bölge mahkemelerinin duruşmaları da Hâkim ve Savcılar Kurulu tarafından 15 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendi. Danıştay ve Yargıtay duruşmalarına ilişkin karar ise bu mahkemelerin Başkanlar Kurulu tarafından verilecektir.

Öte yandan Kanun ve Karar’ın kapsamına girmeyen istisnalardan başlıcaları ise, suç ve ceza ile kabahat ve idari yaptırım için düzenlenen zamanaşımı süreleri, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan koruma tedbirlerine ilişkin süreler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin sürelerdir.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Covid-19 İçerikleri
Yargılamalarda Sürelerin Uzatılmasına ve İşyeri Kira Borçlarının Ödenmesine Dair Düzenlemeler Getiren 7226 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 Sayılı Resmî Gazete’nin 1. mükerrerinde yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında yargılamalara dair sürelere ve işyeri kira sözleşmelerine ilişkin önemli geçici düzenlemeler yapıldı.

Medeni Usul Hukuku 26.03.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.