6. Türkiye PPP Forumu, Ankara

EEL Events tarafından düzenlenen 6. Türkiye PPP Forumu 29-30 Kasım 2017’de Ankara Mövenpick Hotel’de gerçekleştirildi. Forum, özellikle sağlık, ulaşım ve atık yönetimi alanlarındaki PPP vaka analizlerine odaklandı. Panellerde özellikle PPP projelerindeki risklerin yönetimi, Türkiye'de PPP yasasının yeniden yapılandırılması, gelecek projelerle ilgili hükümet güncellemeleri ve sağlık kuruluşlarının operasyonel yönetimi konuları ele alındı.

Foruma, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’ndan Ortak ve Kurumsal İşler Birim Lideri Özgür Kocabaşoğlu,  Kurumsal İşler Birimi ortaklarından Gaye Spolitis, Rekabet ve Uyum Uzmanı Mert Karamustafaoğlu ve Kıdemli Avukat Nezihe Boran Demir katıldı.

Özgür Kocabaşoğlu, "Sağlık Sektöründe PPP" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı ve konuşmasında sağlık PPP'lerindeki öncü anlaşmaları ve gelecek projeler için yasal yinelemeleri ele aldı.

Gaye Spolitis’in moderatörlüğünü üstlendiği "Sağlık Hizmetlerinin Operasyonel Yönetimi" başlıklı panelde ise PPP sağlık hizmetlerinin operasyonel yönetiminde ortak kısıtlamalar ve devir dönemi boyunca risk dağılımı tartışıldı.

6 yıldır düzenlenen forum, bölgedeki önemli anlaşmalara liderlik eden finansçı, geliştirici, müteahhit, operatör ve politikacılar için popüler bir arena olmaya devam ediyor. Bu yılki forum, mevcut operasyonel PPP projelerindeki vaka incelemeleri ile sağlık, ulaşım, atık yönetimi ve eğitim gibi kilit sektörlerdeki gelecek PPP projelerinin kısıtlamaları ve fırsatların anlaşılmasını amaçlıyordu.