Avrupa Birliği’nin Yeni Türk Ticaret Kanunu Üzerindeki Etkileri/ Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

L’influence du droit européen en Turquie et en Suisse (Avrupa Hukukunun Türkiye ve İsviçre’ye Etkisi) isimli kitap Schulthess Médias Juridiques tarafından Fransızca olarak yayınlandı.

Kitapta, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağı ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku Kürsüsü Emekli Profesörü, Prof. Dr. H. Ercüment Erdem’in Les impacts de l’Union Européenne sur le nouveau Code de commerce turc (Avrupa Birliği’nin Yeni Türk Ticaret Kanunu Üzerindeki Etkileri) isimli makalesi de yer aldı.

PDF için buraya tıklayınız